Traduzione del progetto di traduzione collaborativa per Maps Marker Pro: polacco glossario

1 2 3 ... 59
Filtro ↓ · XNUMX€ Ordina ↓ · XNUMX€ TUTTI · XNUMX€ untranslated (casuale)
Prio Stringa originale Traduzione -
Non è stato trovato alcun codice scorciatoia per la mappa dei marker. Fare clic su "Avvia migrazione" per continuare. Nie znaleziono kodów markerów map - kliknij "Rozpocznij migrację" aby kontynuować. Dettagli

Non è stato trovato alcun codice scorciatoia per la mappa dei marker. Fare clic su "Avvia migrazione" per continuare.

Nie znaleziono kodów markerów map - kliknij "Rozpocznij migrację" aby kontynuować.

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / migration.php: 191
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Mostra riquadri di errore Pokaż komunikaty błędów Dettagli

Mostra riquadri di errore

Pokaż komunikaty błędów

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / impostazioni.php: 286
 • classi / menu / impostazioni.php: 1712
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
sul risultato risultati Dettagli

sul risultato

risultati

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / l10n.php: 233
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Un risultato Jeden rezultat Dettagli

Un risultato

Jeden rezultat

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / l10n.php: 232
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Raggio massimo del cluster Maksymalny promień klastra Dettagli

Raggio massimo del cluster

Maksymalny promień klastra

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / map.php: 1187
 • classi / menu / tools.php: 2325
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Mappe duplicate e assegnazione degli stessi marker Duplikuj mapy i przypisz te stesso marchio Dettagli

Mappe duplicate e assegnazione degli stessi marker

Duplikuj mapy i przypisz te stesso marchio

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / maps.php: 445
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Mappa incorporata: mostra in modalità schermo intero Mapa osadzona - pokaż w trybie pełnoekranowym Dettagli

Mappa incorporata: mostra in modalità schermo intero

Mapa osadzona - pokaż w trybie pełnoekranowym

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / shortcodes.php: 116
 • classi / shortcodes.php: 118
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Fino a panoramica o zoom Fai momentaneamente una pausa Dettagli

Fino a panoramica o zoom

Fai momentaneamente una pausa

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / map.php: 768
 • classi / menu / tools.php: 1760
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
A partire da Maps Marker Pro 4.0, le mappe dei marker sono state deprecate, ma possono comunque essere utilizzate per la compatibilità con le versioni precedenti. Tuttavia, sono necessari ulteriori attributi di shortcode per renderli uguali. A causa dell'elevato rischio di farlo a livello di codice, è necessario sostituire manualmente questi codici funzione. Avviare il controllo della migrazione per ottenere un elenco di codici funzione usati e come devono essere aggiornati. Solo i codici brevi nei post e nelle pagine possono essere rilevati, quindi controlla anche se stai utilizzando codici brevi nei widget o in altri luoghi. Questo riguarda solo i codici brevi per le mappe dei marker. Non è necessario aggiornare i codici funzione per le mappe dei livelli. Począwszy od Maps Marker Pro 4.0 wcześniejsze mapy są przestarzałe ale wciąż mogą być używane w ramach wstecznej kompatybilności. Jednakże konieczne jest podanie dodatkowych atrybutów przy shortcod'ach aby wygladały wciąż tak samo. W związku z wysokim ryzykiem robenia tego automatycznie wymagana jest ręczna podmiana tych kodów na właściwe. Rozpocznij migrację aby otrzymać listę użytych shortcod'ów i sposobu w jaki mają być uaktualnione. Wykrywane są tylko kody ci siamo innamorati della musica con musisz sprawdzić samodzielnie widgety czy inne miejsca. Problema dotyczy jedynie shortkodów dla map z markerami. Kody dla map warstwowych nie muszą być uaktualniane. Dettagli

A partire da Maps Marker Pro 4.0, le mappe dei marker sono state deprecate, ma possono comunque essere utilizzate per la compatibilità con le versioni precedenti. Tuttavia, sono necessari ulteriori attributi di shortcode per renderli uguali. A causa dell'elevato rischio di farlo a livello di codice, è necessario sostituire manualmente questi codici funzione. Avviare il controllo della migrazione per ottenere un elenco di codici funzione usati e come devono essere aggiornati. Solo i codici brevi nei post e nelle pagine possono essere rilevati, quindi controlla anche se stai utilizzando codici brevi nei widget o in altri luoghi. Questo riguarda solo i codici brevi per le mappe dei marker. Non è necessario aggiornare i codici funzione per le mappe dei livelli.

Począwszy od Maps Marker Pro 4.0 wcześniejsze mapy są przestarzałe ale wciąż mogą być używane w ramach wstecznej kompatybilności. Jednakże konieczne jest podanie dodatkowych atrybutów przy shortcod'ach aby wygladały wciąż tak samo. W związku z wysokim ryzykiem robenia tego automatycznie wymagana jest ręczna podmiana tych kodów na właściwe. Rozpocznij migrację aby otrzymać listę użytych shortcod'ów i sposobu w jaki mają być uaktualnione. Wykrywane są tylko kody ci siamo innamorati della musica con musisz sprawdzić samodzielnie widgety czy inne miejsca. Problema dotyczy jedynie shortkodów dla map z markerami. Kody dla map warstwowych nie muszą być uaktualniane.

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / tools.php: 4118
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Maps Marker Pro 4.0 è stato completamente riscritto da zero e ha ricevuto una nuova struttura di database. Di conseguenza, è necessario migrare i dati esistenti. Per renderlo il più sicuro possibile, la cartella del plugin è stata rinominata (il che significa che è considerata un plugin diverso da WordPress) e è stato creato un nuovo database. Ciò ti consente di tornare facilmente al vecchio plug-in, in caso di problemi, semplicemente disattivando questa versione e riattivando Maps Marker 3.1.1. Maps Marker Pro 4.0 został całkowicie przepisany od podstaw, włączając w to całkiem nową strukturę bazy. W związku z tym bieżące dane muszą zostać zmigrowane. Aby była to możliwie bezpieczna czynność folder z wtyczką ma zmienioną nazwę (czyli jest uważany za odrębną wtyczkę przez WordPress'a) i stworzona została nowa baza. Pozwala to na swobodny powrót do starszej wersji wtyczki w razie napotkania problemów poprzez deaktywację bieżącej wersji i aktywację Maps Markera 3.1.1. Dettagli

Maps Marker Pro 4.0 è stato completamente riscritto da zero e ha ricevuto una nuova struttura di database. Di conseguenza, è necessario migrare i dati esistenti. Per renderlo il più sicuro possibile, la cartella del plugin è stata rinominata (il che significa che è considerata un plugin diverso da WordPress) e è stato creato un nuovo database. Ciò ti consente di tornare facilmente al vecchio plug-in, in caso di problemi, semplicemente disattivando questa versione e riattivando Maps Marker 3.1.1.

Maps Marker Pro 4.0 został całkowicie przepisany od podstaw, włączając w to całkiem nową strukturę bazy. W związku z tym bieżące dane muszą zostać zmigrowane. Aby była to możliwie bezpieczna czynność folder z wtyczką ma zmienioną nazwę (czyli jest uważany za odrębną wtyczkę przez WordPress'a) i stworzona została nowa baza. Pozwala to na swobodny powrót do starszej wersji wtyczki w razie napotkania problemów poprzez deaktywację bieżącej wersji i aktywację Maps Markera 3.1.1.

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / tools.php: 4115
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Esportazione GeoRSS Eksport GeoRSS Dettagli

Esportazione GeoRSS

Eksport GeoRSS

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / map.php: 503
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Esportazione GeoJSON Eksport GeoJSON Dettagli

Esportazione GeoJSON

Eksport GeoJSON

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / map.php: 483
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Frontend Frontend Dettagli

Frontend

Frontend

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / impostazioni.php: 1575
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
Area di amministrazione Obszar administracyjny Dettagli

Area di amministrazione

Obszar administracyjny

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / impostazioni.php: 1522
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
È possibile eseguire il backup, ripristinare e ripristinare le impostazioni sul <a href="%1$s">pagina degli strumenti</a>. Możesz zarchiwizować, odzyskać i zresetować ustawienia na stronie z narzędziami . Dettagli

È possibile eseguire il backup, ripristinare e ripristinare le impostazioni sul <a href="%1$s">pagina degli strumenti</a>.

Możesz zarchiwizować, odzyskać i zresetować ustawienia na <a href="%1$s">stronie z narzędziami</a>.

inizialmente devi accedere per modificare questa traduzione.

Meta

Status:
corrente
Riferimenti:
 • classi / menu / impostazioni.php: 1637
Priorità dell'originale:
normale
Più collegamenti:
or Annulla
1 2 3 ... 59
Legenda:
attuale
In attesa
sfocato
Vecchio
con avvertimenti

Esportare as