Maps Marker Pro의 공동 번역 프로젝트 번역 : 폴란드어 어휘

1 2 3 ... 59
필터 ↓ 정렬 ↓ 전체  번역되지 않은 (닥치는대로의)
프리 오 원래 문자열 번역 -
마커 맵 단축 코드를 찾을 수 없습니다. 계속하려면 "마이그레이션 시작"을 클릭하십시오. 지도와지도 표시-지도 "Rozpocznij migrację"aby kontynuować. 세부 정보

마커 맵 단축 코드를 찾을 수 없습니다. 계속하려면 "마이그레이션 시작"을 클릭하십시오.

지도와지도 표시-지도 "Rozpocznij migrację"aby kontynuować.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / migration.php : 191
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
오류 타일 표시 Pokaż komunikaty błędów 세부 정보

오류 타일 표시

Pokaż komunikaty błędów

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 286
 • classes / menu / settings.php : 1712
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
결과 위 니키 세부 정보

결과

위 니키

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / l10n.php : 233
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
하나의 결과 제덴 레줄 타트 세부 정보

하나의 결과

제덴 레줄 타트

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / l10n.php : 232
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
최대 클러스터 반경 막시 말리 프로 미 클라 클라 스트라 세부 정보

최대 클러스터 반경

막시 말리 프로 미 클라 클라 스트라

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / map.php : 1187
 • classes / menu / tools.php : 2325
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
지도를 복제하고 동일한 마커를 할당 Duplikuj mapy i przypisz te 같은 마커 세부 정보

지도를 복제하고 동일한 마커를 할당

Duplikuj mapy i przypisz te 같은 마커

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / maps.php : 445
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
임베디드 맵-전체 화면 모드로 표시 마파 오사 조나-Pokaż w trybie pełnoekranowym 세부 정보

임베디드 맵-전체 화면 모드로 표시

마파 오사 조나-Pokaż w trybie pełnoekranowym

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • 클래스 / 쇼트 코드 .php : 116
 • 클래스 / 쇼트 코드 .php : 118
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
이동하거나 확대 할 때까지 모 멘토 przesunięcia lub zbliżenia 세부 정보

이동하거나 확대 할 때까지

모 멘토 przesunięcia lub zbliżenia

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / map.php : 768
 • classes / menu / tools.php : 1760
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
Maps Marker Pro 4.0부터는 마커 맵이 더 이상 사용되지 않지만 이전 버전과의 호환성을 위해 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 동일하게 보이게하려면 추가 단축 코드 속성이 필요합니다. 프로그래밍 방식으로이 작업을 수행 할 위험이 높으므로 이러한 단축 코드를 수동으로 교체해야합니다. 마이그레이션 검사를 시작하여 사용 된 단축 코드 목록과 업데이트 방법을 확인하십시오. 게시물 및 페이지의 단축 코드 만 감지 할 수 있으므로 위젯 또는 기타 장소에서 단축 코드를 사용중인지도 확인하십시오. 이는 마커 맵의 단축 코드에만 영향을줍니다. 레이어 맵의 단축 코드는 업데이트 할 필요가 없습니다. 지도 및지도 Marker Pro 4.0지도보기 무료 다운로드 ale wciąż mogą być używane w ramach wstecznej kompatybilności. 멍청한 놈들과 함께 솜 사막을 깎아서 만든 짧은 머리 장식. wysokim ryzykiem robenia tego automatycznie wymagana jest ręczna podmiana tych kodów na właściwe 님이 추가했습니다. Rozpocznij migrację aby otrzymać listę użytych shortcod'ów i sposobu w jaki mają być uaktualnione. Wykrywane 및 tylko kody 우리는 모든 종류의 도구를 사용하여 위시를 조정합니다. 마커 카미에서 문제가 발생했습니다. Kody dla지도 warstwowych nie muszą być uaktualniane. 세부 정보

Maps Marker Pro 4.0부터는 마커 맵이 더 이상 사용되지 않지만 이전 버전과의 호환성을 위해 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 동일하게 보이게하려면 추가 단축 코드 속성이 필요합니다. 프로그래밍 방식으로이 작업을 수행 할 위험이 높으므로 이러한 단축 코드를 수동으로 교체해야합니다. 마이그레이션 검사를 시작하여 사용 된 단축 코드 목록과 업데이트 방법을 확인하십시오. 게시물 및 페이지의 단축 코드 만 감지 할 수 있으므로 위젯 또는 기타 장소에서 단축 코드를 사용중인지도 확인하십시오. 이는 마커 맵의 단축 코드에만 영향을줍니다. 레이어 맵의 단축 코드는 업데이트 할 필요가 없습니다.

지도 및지도 Marker Pro 4.0지도보기 무료 다운로드 ale wciąż mogą być używane w ramach wstecznej kompatybilności. 멍청한 놈들과 함께 솜 사막을 깎아서 만든 짧은 머리 장식. wysokim ryzykiem robenia tego automatycznie wymagana jest ręczna podmiana tych kodów na właściwe 님이 추가했습니다. Rozpocznij migrację aby otrzymać listę użytych shortcod'ów i sposobu w jaki mają być uaktualnione. Wykrywane 및 tylko kody 우리는 모든 종류의 도구를 사용하여 위시를 조정합니다. 마커 카미에서 문제가 발생했습니다. Kody dla지도 warstwowych nie muszą być uaktualniane.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 4118
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
Maps Marker Pro 4.0은 처음부터 완전히 다시 작성되었으며 새로운 데이터베이스 구조를 받았습니다. 결과적으로 기존 데이터를 마이그레이션해야합니다. 이것을 가능한 한 위험없이 만들기 위해 플러그인 폴더의 이름이 바뀌 었으며 (워드 프레스에서 다른 플러그인으로 간주 됨) 새 데이터베이스가 만들어졌습니다. 이를 통해이 버전을 비활성화하고 Maps Marker 3.1.1을 다시 활성화하여 문제가 발생하면 이전 플러그인으로 쉽게 돌아갈 수 있습니다. 지도 마커 프로 4.0 został całkowicie przepisany od podstaw, włączając w에서 całkiem nową strukturę bazy. Wie Wizwiz Ty bieżące dane muszą zostać zmigrowane. Aby była 님이 možliwie 님에게 zzpieczna czynność 폴더와 wzczką ma zmienioną nazwę에 관한 질문 (czyli jest uważany za odrębną wtyczkę przez) 별을보고 포즈를 취하는 별에 관한 문제 나 포카 니아 문제를 해결하기 위해 poprzez deaktywację bieżącej wersji i aktywację지도 Markera 3.1.1. 세부 정보

Maps Marker Pro 4.0은 처음부터 완전히 다시 작성되었으며 새로운 데이터베이스 구조를 받았습니다. 결과적으로 기존 데이터를 마이그레이션해야합니다. 이것을 가능한 한 위험없이 만들기 위해 플러그인 폴더의 이름이 바뀌 었으며 (워드 프레스에서 다른 플러그인으로 간주 됨) 새 데이터베이스가 만들어졌습니다. 이를 통해이 버전을 비활성화하고 Maps Marker 3.1.1을 다시 활성화하여 문제가 발생하면 이전 플러그인으로 쉽게 돌아갈 수 있습니다.

지도 마커 프로 4.0 został całkowicie przepisany od podstaw, włączając w에서 całkiem nową strukturę bazy. Wie Wizwiz Ty bieżące dane muszą zostać zmigrowane. Aby była 님이 možliwie 님에게 zzpieczna czynność 폴더와 wzczką ma zmienioną nazwę에 관한 질문 (czyli jest uważany za odrębną wtyczkę przez) 별을보고 포즈를 취하는 별에 관한 문제 나 포카 니아 문제를 해결하기 위해 poprzez deaktywację bieżącej wersji i aktywację지도 Markera 3.1.1.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 4115
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
GeoRSS 내보내기 Eksport GeoRSS 세부 정보

GeoRSS 내보내기

Eksport GeoRSS

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / map.php : 503
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
GeoJSON 내보내기 Eksport GeoJSON 세부 정보

GeoJSON 내보내기

Eksport GeoJSON

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / map.php : 483
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
프런트 엔드 프런트 엔드 세부 정보

프런트 엔드

프런트 엔드

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1575
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
관리 지역 Obszar 관리 세부 정보

관리 지역

Obszar 관리

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1522
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
당신은 백업, 복원 및 설정을 재설정 할 수 있습니다 <a href="%1$s">도구 페이지</a>. Możesz zarchiwizować, odzyskać i zresetować ustawienia na stronie z narzędziami . 세부 정보

당신은 백업, 복원 및 설정을 재설정 할 수 있습니다 <a href="%1$s">도구 페이지</a>.

Możesz zarchiwizować, odzyskać i zresetować ustawienia na <a href="%1$s">stronie z narzędziami</a>.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1637
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
1 2 3 ... 59
범례 :
흐름
기다리는
퍼지
낡은
경고와 함께

수출 as