Maps Marker Pro의 공동 번역 프로젝트 번역 : 슬로베니아어

1 2 3 ... 78
필터 ↓ 정렬 ↓ 전체  번역되지 않은 (닥치는대로의)
프리 오 원래 문자열 번역 -
현재 UTF-8 인코딩을 사용하는 파일 만 지원됩니다. Trenutno so podprte le datoteke z UTF-8 kodiranjem nabora znakov. 세부 정보

현재 UTF-8 인코딩을 사용하는 파일 만 지원됩니다.

Trenutno so podprte le datoteke z UTF-8 kodiranjem nabora znakov.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 4008
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
마커를 업데이트하지 못했습니다. Posodobitev oznak ni uspela 세부 정보

마커를 업데이트하지 못했습니다.

Posodobitev oznak ni uspela

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 1002
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
새 마커를 추가하지 못했습니다. Dodajanje nove oznake ni uspelo 세부 정보

새 마커를 추가하지 못했습니다.

Dodajanje nove oznake ni uspelo

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 981
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택한지도에는 활성 설정 만 적용됩니다. 설정을 활성화하려면 왼쪽의 확인란을 선택하십시오. Na izbranih zemljevidih ​​bodo uporabljene le aktivne nastavitve. Nastavitev aktivirate tako, da odkljukate kvadratek na levi. 세부 정보

선택한지도에는 활성 설정 만 적용됩니다. 설정을 활성화하려면 왼쪽의 확인란을 선택하십시오.

Na izbranih zemljevidih ​​bodo uporabljene le aktivne nastavitve. Nastavitev aktivirate tako, da odkljukate kvadratek na levi.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 1354
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
잘못된 라이센스로 인해지도를 표시 할 수 없습니다. 자세한 정보는 <a href="%1$s">라이센스 페이지</a>. Zemljevida ni bilo mogoče prikazati zaradi neveljavne 라이센스. Več informacij poiščite na strani Licenca . 세부 정보

잘못된 라이센스로 인해지도를 표시 할 수 없습니다. 자세한 정보는 <a href="%1$s">라이센스 페이지</a>.

Zemljevida ni bilo mogoče prikazati zaradi neveljavne 라이센스. Več informacij poiščite na <a href="%1$s">strani Licenca</a>.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / license.php : 258
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
이지도에 할당 된 모든 마커에 설정 적용 (필터를 통해 추가 된 마커에는 적용되지 않음) Uporabi nastavitve za vse oznake, razporejene na te zemljevide (ne bo uporabljeno za oznake, dodane s filtri) 세부 정보

이지도에 할당 된 모든 마커에 설정 적용 (필터를 통해 추가 된 마커에는 적용되지 않음)

Uporabi nastavitve za vse oznake, razporejene na te zemljevide (ne bo uporabljeno za oznake, dodane s filtri)

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3923
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
이 마커에 설정 적용 Uporabi nastavitve pri teh oznakah 세부 정보

이 마커에 설정 적용

Uporabi nastavitve pri teh oznakah

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3921
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
모든 마커에 설정 적용 Uporabi nastavitve za vse oznake 세부 정보

모든 마커에 설정 적용

Uporabi nastavitve za vse oznake

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3920
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
마커 일괄 업데이트 Paketno posodabljanje oznak 세부 정보

마커 일괄 업데이트

Paketno posodabljanje oznak

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3888
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택된 마커가 없습니다. Nobena oznaka ni izbrana 세부 정보

선택된 마커가 없습니다.

Nobena oznaka ni izbrana

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 285
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
잘못된 요청 Neveljaven zahtevek 세부 정보

잘못된 요청

Neveljaven zahtevek

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 279
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
아이콘 관리 Upravljanje z ikonami 세부 정보

아이콘 관리

Upravljanje z ikonami

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1236
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
값이없는 필드 숨기기 Skrij polja brez vrednosti 세부 정보

값이없는 필드 숨기기

Skrij polja brez vrednosti

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / menu / map.php : 2457
 • classes / menu / tools.php : 3515
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택한 마커에 선택한 설정을 적용 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다. Ste prepričani, da želite uporabiti te nastavitve za izbrane oznake? Tega ni mogoče preklicati. 세부 정보

선택한 마커에 선택한 설정을 적용 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다.

Ste prepričani, da želite uporabiti te nastavitve za izbrane oznake? Tega ni mogoče preklicati.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / l10n.php : 301
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택한 아이콘을 삭제 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다! Ste prepričani, da želite izbrisati izbrane ikone? Tega ni mogoče preklicati. 세부 정보

선택한 아이콘을 삭제 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다!

Ste prepričani, da želite izbrisati izbrane ikone? Tega ni mogoče preklicati.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
이고르 카브 리안 (igorcabrian)
참조 :
 • classes / l10n.php : 296
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
1 2 3 ... 78
범례 :
흐름
기다리는
퍼지
낡은
경고와 함께

수출 as