Maps Marker Pro의 공동 번역 프로젝트 번역 : 스웨덴어

1 2 3 ... 79
필터 ↓ 정렬 ↓ 전체  번역되지 않은 (닥치는대로의)
프리 오 원래 문자열 번역 -
현재 UTF-8 인코딩을 사용하는 파일 만 지원됩니다. UTF-8-kodning stöds för närvarande와 함께 endast filer를 관찰하십시오. 세부 정보

현재 UTF-8 인코딩을 사용하는 파일 만 지원됩니다.

UTF-8-kodning stöds för närvarande와 함께 endast filer를 관찰하십시오.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 4008
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
마커를 업데이트하지 못했습니다. av markören misslyckades 업데이트 세부 정보

마커를 업데이트하지 못했습니다.

av markören misslyckades 업데이트

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 1002
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
새 마커를 추가하지 못했습니다. Det gick inte att lägga till ny markör 세부 정보

새 마커를 추가하지 못했습니다.

Det gick inte att lägga till ny markör

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 981
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택한지도에는 활성 설정 만 적용됩니다. 설정을 활성화하려면 왼쪽의 확인란을 선택하십시오. Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. för att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. 세부 정보

선택한지도에는 활성 설정 만 적용됩니다. 설정을 활성화하려면 왼쪽의 확인란을 선택하십시오.

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. för att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 1354
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
잘못된 라이센스로 인해지도를 표시 할 수 없습니다. 자세한 정보는 <a href="%1$s">라이센스 페이지</a>. Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på licenssidan . 세부 정보

잘못된 라이센스로 인해지도를 표시 할 수 없습니다. 자세한 정보는 <a href="%1$s">라이센스 페이지</a>.

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer 정보 finns på <a href="%1$s">면허증</a>.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / license.php : 258
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
이지도에 할당 된 모든 마커에 설정 적용 (필터를 통해 추가 된 마커에는 적용되지 않음) Använd inställningar på alla markörer som är tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) 세부 정보

이지도에 할당 된 모든 마커에 설정 적용 (필터를 통해 추가 된 마커에는 적용되지 않음)

Använd inställningar på alla markörer som är tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3923
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
이 마커에 설정 적용 Dessa Markörer까지 Tilldela inställningarna 세부 정보

이 마커에 설정 적용

Dessa Markörer까지 Tilldela inställningarna

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3921
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
모든 마커에 설정 적용 Dessa Markörer까지 Tilldela inställningarna 세부 정보

모든 마커에 설정 적용

Dessa Markörer까지 Tilldela inställningarna

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3920
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
마커 일괄 업데이트 Massuppdatera inställningarna för alla markörer 세부 정보

마커 일괄 업데이트

Massuppdatera inställningarna för alla markörer

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
미디어 랩
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 3888
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택된 마커가 없습니다. 잉가 마르코 레르 발다 세부 정보

선택된 마커가 없습니다.

잉가 마르코 레르 발다

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 285
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
잘못된 요청 Ogiltig förfrågan 세부 정보

잘못된 요청

Ogiltig förfrågan

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / tools.php : 279
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
아이콘 관리 한테 라 이코 네르 세부 정보

아이콘 관리

한테 라 이코 네르

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / settings.php : 1236
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
값이없는 필드 숨기기 Dölj fält som är tomma 세부 정보

값이없는 필드 숨기기

Dölj fält som är tomma

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / menu / map.php : 2457
 • classes / menu / tools.php : 3515
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택한 마커에 선택한 설정을 적용 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다. Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på markerade markörer? Detta kan inte ångras. 세부 정보

선택한 마커에 선택한 설정을 적용 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다.

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på markerade markörer? Detta kan inte ångras.

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / l10n.php : 301
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
선택한 아이콘을 삭제 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다! Är du säker på att du vill radera valda ikoner? Detta kan inte ångras! 세부 정보

선택한 아이콘을 삭제 하시겠습니까? 이 취소 할 수 없습니다!

Är du säker på att du vill radera valda ikoner? Detta kan inte ångras!

당신 로그인해야 이 번역을 편집합니다.

메타

상태 :
현재
번역 :
엘거
참조 :
 • classes / l10n.php : 296
원본의 우선 순위 :
표준
더 많은 링크 :
or 취소
1 2 3 ... 79
범례 :
흐름
기다리는
퍼지
낡은
경고와 함께

수출 as