Oversettelse av samarbeidsoversettelsesprosjekt for Maps Marker Pro: tysk (uformell)

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sorter ↓ Alle uoversatt (tilfeldig)
Prio Original streng Oversettelse -
Bare aktive innstillinger vil bli brukt på de valgte kartene. For å aktivere en innstilling merker du av i avmerkingsboksen til venstre. Nur aktivierte Einstellungen werden auf die ausgewählten Karten angewendet. Um eine Einstellung auszuwählen, klikk bitte auf Checkbox lenker daneben. detaljer

Bare aktive innstillinger vil bli brukt på de valgte kartene. For å aktivere en innstilling merker du av i avmerkingsboksen til venstre.

Nur aktivierte Einstellungen werden auf die ausgewählten Karten angewendet. Um eine Einstellung auszuwählen, klikk bitte auf Checkbox lenker daneben.

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 1246
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Kartet kunne ikke vises på grunn av en ugyldig lisens. Mer informasjon finner du på <a href="%1$s">lisensside</a>. Die Karte konnte wegen einer ungültigen Lizenz nicht angezeigt werden. Nähere Informationen sind auf der <a href="%1$s"> Lizenz-Seite </a> zu finden. detaljer

Kartet kunne ikke vises på grunn av en ugyldig lisens. Mer informasjon finner du på <a href="%1$s">lisensside</a>.

Die Karte konnte wegen einer ungültigen Lizenz nicht angezeigt werden. Nähere Informationen sind auf der <a href="%1$s">Lizenz-Seite</a> å finne.

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / license.php: 258
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på alle markører som er tilordnet disse kartene (vil ikke gjelde for markører lagt til via filtre) Einstellungen auf alle Marker anwenden, die diesen Karten zugewiesen sind (wird nicht a Marker angewendet, die über Filter hinzugefügt werden) detaljer

Bruk innstillinger på alle markører som er tilordnet disse kartene (vil ikke gjelde for markører lagt til via filtre)

Einstellungen auf alle Marker anwenden, die diesen Karten zugewiesen sind (wird nicht a Marker angewendet, die über Filter hinzugefügt werden)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3827
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på disse markørene Einstellungen für ausgewählte Marker übernehmen detaljer

Bruk innstillinger på disse markørene

Einstellungen für ausgewählte Marker übernehmen

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3821
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på alle markører Einstellungen für alle Marker übernehmen detaljer

Bruk innstillinger på alle markører

Einstellungen für alle Marker übernehmen

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3820
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Batchoppdateringsmarkører Stapelverarbeitung für Marker detaljer

Batchoppdateringsmarkører

Stapelverarbeitung für Marker

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3788
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Ingen markører valgt Keine Marker ausgewählt detaljer

Ingen markører valgt

Keine Marker ausgewählt

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 195
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Ugyldig forespørsel Ungültige Anfrage detaljer

Ugyldig forespørsel

Ungültige Anfrage

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 189
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Administrer ikoner Ikoner verwalten detaljer

Administrer ikoner

Ikoner verwalten

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / innstillinger. php: 1323
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Skjul felt uten verdi Felder ohne Werte verbergen detaljer

Skjul felt uten verdi

Felder ohne Werte verbergen

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / map.php: 2458
 • klasser / meny / verktøy.php: 3407
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Er du sikker på at du vil bruke de valgte innstillingene på de valgte markørene? Dette kan ikke angres. Bist du sicher, dass diese Einstellungen auf die ausgewählten Marker angewendet ble satt? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. detaljer

Er du sikker på at du vil bruke de valgte innstillingene på de valgte markørene? Dette kan ikke angres.

Bist du sicher, dass diese Einstellungen auf die ausgewählten Marker angewendet ble satt? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Er du sikker på at du vil slette de valgte ikonene? Dette kan ikke angres! Bist du sicher, dass du die gewählten Ikoner löschen willst? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden! detaljer

Er du sikker på at du vil slette de valgte ikonene? Dette kan ikke angres!

Bist du sicher, dass du die gewählten Ikoner löschen willst? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Velg ikoner Ikoner auswählen detaljer

Velg ikoner

Ikoner auswählen

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Fast (alle markører blir tilordnet de valgte kartene, selv om de har tilordningsinfo i filen) Fixiert (alle Marker werden den ausgewählten Karten zugewiesen, uavhengig av der Zuordnungsinformationen i der Importdatei) detaljer

Fast (alle markører blir tilordnet de valgte kartene, selv om de har tilordningsinfo i filen)

Fixiert (alle Marker werden den ausgewählten Karten zugewiesen, uavhengig av der Zuordnungsinformationen i der Importdatei)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3962
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Fil (alle markører tilordnes i henhold til oppgaveinfo i filen) Datei (alle Marker werden gemäß ihren Karten-Zuordnungsinformationen i der Importdatei zugewiesen) detaljer

Fil (alle markører tilordnes i henhold til oppgaveinfo i filen)

Datei (alle Marker werden gemäß ihren Karten-Zuordnungsinformationen i der Importdatei zugewiesen)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3960
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
1 2 3 ... 79
Forklaring:
Gjeldende
venter
fuzzy
Gammel
med advarsler

Eksport as