Oversettelse av samarbeidsoversettelsesprosjekt for Maps Marker Pro: kinesisk (Kina)

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sorter ↓ Alle uoversatt (tilfeldig)
Prio Original streng Oversettelse -
Bare aktive innstillinger vil bli brukt på de valgte kartene. For å aktivere en innstilling merker du av i avmerkingsboksen til venstre. Du må logge inn å legge til en oversettelse. detaljer

Bare aktive innstillinger vil bli brukt på de valgte kartene. For å aktivere en innstilling merker du av i avmerkingsboksen til venstre.

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
uoversatt
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 1246
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Kartet kunne ikke vises på grunn av en ugyldig lisens. Mer informasjon finner du på <a href="%1$s">lisensside</a>. Du må logge inn å legge til en oversettelse. detaljer

Kartet kunne ikke vises på grunn av en ugyldig lisens. Mer informasjon finner du på <a href="%1$s">lisensside</a>.

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
uoversatt
Referanser:
 • klasser / license.php: 258
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på alle markører som er tilordnet disse kartene (vil ikke gjelde for markører lagt til via filtre) 将 设置 应用于 分配 给 这些 地图 的 所有 地 标 (不适 用于 通过 筛选 器 添加 的 标记) detaljer

Bruk innstillinger på alle markører som er tilordnet disse kartene (vil ikke gjelde for markører lagt til via filtre)

将 设置 应用于 分配 给 这些 地图 的 所有 地 标 (不适 用于 通过 筛选 器 添加 的 标记)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3827
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på disse markørene 将 设置 应用于 这些 地 标 detaljer

Bruk innstillinger på disse markørene

将 设置 应用于 这些 地 标

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3821
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på alle markører 将 设置 应用于 所有 地 标 detaljer

Bruk innstillinger på alle markører

将 设置 应用于 所有 地 标

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3820
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Batchoppdateringsmarkører 批处理 更新 地 标 detaljer

Batchoppdateringsmarkører

批处理 更新 地 标

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3788
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Ingen markører valgt 未 选择 地 标 detaljer

Ingen markører valgt

未 选择 地 标

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 195
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Ugyldig forespørsel 无效 的 请求 detaljer

Ugyldig forespørsel

无效 的 请求

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 189
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Administrer ikoner 管理 图标 detaljer

Administrer ikoner

管理 图标

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / innstillinger. php: 1323
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Skjul felt uten verdi 隐藏 没有 值 的 字段 detaljer

Skjul felt uten verdi

隐藏 没有 值 的 字段

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / map.php: 2458
 • klasser / meny / verktøy.php: 3407
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Er du sikker på at du vil bruke de valgte innstillingene på de valgte markørene? Dette kan ikke angres. 是否 确实 要将 所选 设置 应用于 所选 地 标? 这 无法 撤消。 detaljer

Er du sikker på at du vil bruke de valgte innstillingene på de valgte markørene? Dette kan ikke angres.

是否 确实 要将 所选 设置 应用于 所选 地 标? 这 无法 撤消。

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Er du sikker på at du vil slette de valgte ikonene? Dette kan ikke angres! 是否 确实 要 删除 所选 地 标? 这 无法 撤消! detaljer

Er du sikker på at du vil slette de valgte ikonene? Dette kan ikke angres!

是否 确实 要 删除 所选 地 标? 这 无法 撤消!

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Velg ikoner 选择 图标 detaljer

Velg ikoner

选择 图标

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Fast (alle markører blir tilordnet de valgte kartene, selv om de har tilordningsinfo i filen) 已 修复 (所有 地 标 都 将 分配 给 所选 地图 , 即使 它们 在 文件 中 具有 分配 信息) detaljer

Fast (alle markører blir tilordnet de valgte kartene, selv om de har tilordningsinfo i filen)

已 修复 (所有 地 标 都 将 分配 给 所选 地图 , 即使 它们 在 文件 中 具有 分配 信息)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3962
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Fil (alle markører tilordnes i henhold til oppgaveinfo i filen) 文件 (所有 地 标 都 将 根据 其 在 文件 中 的 分配 信息 分配) detaljer

Fil (alle markører tilordnes i henhold til oppgaveinfo i filen)

文件 (所有 地 标 都 将 根据 其 在 文件 中 的 分配 信息 分配)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Robert Harm (Robert)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3960
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
1 2 3 ... 79
Forklaring:
Gjeldende
venter
fuzzy
Gammel
med advarsler

Eksport as