Tłumaczenie wspólnego projektu tłumaczenia dla Maps Marker Pro: niemiecki (nieformalnie)

1 2 3 ... 79
Filtruj ↓ Sortuj ↓ Wszystkie kategorie Nieprzetłumaczone (przypadkowy)
Prio Oryginalny ciąg Tłumaczenie -
Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników przypisanych do tych map (nie dotyczy znaczników dodanych za pomocą filtrów) Einstellungen auf alle Marker anwenden, die diesen Karten zugewiesen sind (wird nicht auf Marker angewendet, die über Filter hinzugefügt werden) Dane

Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników przypisanych do tych map (nie dotyczy znaczników dodanych za pomocą filtrów)

Einstellungen auf alle Marker anwenden, die diesen Karten zugewiesen sind (wird nicht auf Marker angewendet, die über Filter hinzugefügt werden)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3824
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zastosuj ustawienia do tych znaczników Einstellungen für ausgewählte Marker übernehmen Dane

Zastosuj ustawienia do tych znaczników

Einstellungen für ausgewählte Marker übernehmen

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3818
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników Einstellungen für alle Marker übernehmen Dane

Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników

Einstellungen für alle Marker übernehmen

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3817
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Znaczniki aktualizacji zbiorczych Stapelverarbeitung für Marker Dane

Znaczniki aktualizacji zbiorczych

Stapelverarbeitung für Marker

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3785
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Nie wybrano znaczników Keine Marker ausgewählt Dane

Nie wybrano znaczników

Keine Marker ausgewählt

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 195
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Nieprawidłowe żądanie Ungültige Anfrage Dane

Nieprawidłowe żądanie

Ungültige Anfrage

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 189
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zarządzaj ikonami Icons verwalten Dane

Zarządzaj ikonami

Icons verwalten

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • classes / menu / settings.php: 1323
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Ukryj pola bez wartości Felder ohne Werte verbergen Dane

Ukryj pola bez wartości

Felder ohne Werte verbergen

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / map.php: 2458
 • class / menu / tools.php: 3404
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Czy na pewno chcesz zastosować wybrane ustawienia do wybranych znaczników? Tego nie można cofnąć. Bist du sicher, dass diese Einstellungen auf die ausgewählten Marker angewendet werden sollen? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Dane

Czy na pewno chcesz zastosować wybrane ustawienia do wybranych znaczników? Tego nie można cofnąć.

Bist du sicher, dass diese Einstellungen auf die ausgewählten Marker angewendet werden sollen? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 301
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Czy na pewno chcesz usunąć wybrane ikony? Tego nie można cofnąć! Bist du sicher, dass du die gewählten Icons löschen willst? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden! Dane

Czy na pewno chcesz usunąć wybrane ikony? Tego nie można cofnąć!

Bist du sicher, dass du die gewählten Icons löschen willst? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 296
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Wybierz ikony Icons auswählen Dane

Wybierz ikony

Icons auswählen

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 295
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Naprawiono (wszystkie znaczniki zostaną przypisane do wybranych map, nawet jeśli mają informacje o zadaniach w pliku) Fixiert (alle Marker werden den ausgewählten Karten zugewiesen, unabhängig von der Zuordnungsinformationen in der Importdatei) Dane

Naprawiono (wszystkie znaczniki zostaną przypisane do wybranych map, nawet jeśli mają informacje o zadaniach w pliku)

Fixiert (alle Marker werden den ausgewählten Karten zugewiesen, unabhängig von der Zuordnungsinformationen in der Importdatei)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3959
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Plik (wszystkie znaczniki zostaną przypisane zgodnie z informacjami o przypisaniu w pliku) Datei (alle Marker werden gemäß ihren Karten-Zuordnungsinformationen in der Importdatei zugewiesen) Dane

Plik (wszystkie znaczniki zostaną przypisane zgodnie z informacjami o przypisaniu w pliku)

Datei (alle Marker werden gemäß ihren Karten-Zuordnungsinformationen in der Importdatei zugewiesen)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3957
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Tryb przydziału Zuweisungs-Modus Dane

Tryb przydziału

Zuweisungs-Modus

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3956
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Włączone (zaimportowane znaczniki zostaną przypisane lub nieprzypisane) An (importierte Marker werden Karten zugewiesen oder Zuweisung wird entfernt) Dane

Włączone (zaimportowane znaczniki zostaną przypisane lub nieprzypisane)

An (importierte Marker werden Karten zugewiesen oder Zuweisung wird entfernt)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3955
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
1 2 3 ... 79
Legenda:
Aktualny
Czekanie
Zamazany
Stary
z ostrzeżeniami

eksport as