Tłumaczenie projektu tłumaczenia współpracy dla Maps Marker Pro: chiński (Chiny)

1 2 3 ... 79
Filtruj ↓ Sortuj ↓ Wszystkie kategorie Nieprzetłumaczone (przypadkowy)
Prio Oryginalny ciąg Tłumaczenie -
Do wybranych map zostaną zastosowane tylko aktywne ustawienia. Aby aktywować ustawienie, zaznacz pole wyboru po lewej stronie. You muszę się zalogować dodać tłumaczenie. Dane

Do wybranych map zostaną zastosowane tylko aktywne ustawienia. Aby aktywować ustawienie, zaznacz pole wyboru po lewej stronie.

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
nieprzetłumaczone
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 1246
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Mapa nie mogła zostać wyświetlona z powodu nieprawidłowej licencji. Więcej informacji można znaleźć na <a href="%1$s">strona licencji</a>. You muszę się zalogować dodać tłumaczenie. Dane

Mapa nie mogła zostać wyświetlona z powodu nieprawidłowej licencji. Więcej informacji można znaleźć na <a href="%1$s">strona licencji</a>.

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
nieprzetłumaczone
Referencje:
 • class / license.php: 258
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników przypisanych do tych map (nie dotyczy znaczników dodanych za pomocą filtrów) 将 设置 应用于 分配 给 这些 地图 的 所有 地 标 (不适 用于 通过 筛选 器 添加 的 标记) Dane

Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników przypisanych do tych map (nie dotyczy znaczników dodanych za pomocą filtrów)

将 设置 应用于 分配 给 这些 地图 的 所有 地 标 (不适 用于 通过 筛选 器 添加 的 标记)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3827
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zastosuj ustawienia do tych znaczników 将 设置 应用于 这些 地 标 Dane

Zastosuj ustawienia do tych znaczników

将 设置 应用于 这些 地 标

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3821
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników 将 设置 应用于 所有 地 标 Dane

Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników

将 设置 应用于 所有 地 标

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3820
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Znaczniki aktualizacji zbiorczych 批处理 更新 地 标 Dane

Znaczniki aktualizacji zbiorczych

批处理 更新 地 标

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3788
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Nie wybrano znaczników 未 选择 地 标 Dane

Nie wybrano znaczników

未 选择 地 标

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 195
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Nieprawidłowe żądanie 无效 的 请求 Dane

Nieprawidłowe żądanie

无效 的 请求

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 189
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zarządzaj ikonami 管理 图标 Dane

Zarządzaj ikonami

管理 图标

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • classes / menu / settings.php: 1323
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Ukryj pola bez wartości 隐藏 没有 值 的 字段 Dane

Ukryj pola bez wartości

隐藏 没有 值 的 字段

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / map.php: 2458
 • class / menu / tools.php: 3407
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Czy na pewno chcesz zastosować wybrane ustawienia do wybranych znaczników? Tego nie można cofnąć. 是否 确实 要将 所选 设置 应用于 所选 地 标? 这 无法 撤消。 Dane

Czy na pewno chcesz zastosować wybrane ustawienia do wybranych znaczników? Tego nie można cofnąć.

是否 确实 要将 所选 设置 应用于 所选 地 标? 这 无法 撤消。

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 301
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Czy na pewno chcesz usunąć wybrane ikony? Tego nie można cofnąć! 是否 确实 要 删除 所选 地 标? 这 无法 撤消! Dane

Czy na pewno chcesz usunąć wybrane ikony? Tego nie można cofnąć!

是否 确实 要 删除 所选 地 标? 这 无法 撤消!

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 296
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Wybierz ikony 选择 图标 Dane

Wybierz ikony

选择 图标

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 295
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Naprawiono (wszystkie znaczniki zostaną przypisane do wybranych map, nawet jeśli mają informacje o zadaniach w pliku) 已 修复 (所有 地 标 都 将 分配 给 所选 地图 , 即使 它们 在 文件 中 具有 分配 信息) Dane

Naprawiono (wszystkie znaczniki zostaną przypisane do wybranych map, nawet jeśli mają informacje o zadaniach w pliku)

已 修复 (所有 地 标 都 将 分配 给 所选 地图 , 即使 它们 在 文件 中 具有 分配 信息)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3962
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Plik (wszystkie znaczniki zostaną przypisane zgodnie z informacjami o przypisaniu w pliku) 文件 (所有 地 标 都 将 根据 其 在 文件 中 的 分配 信息 分配) Dane

Plik (wszystkie znaczniki zostaną przypisane zgodnie z informacjami o przypisaniu w pliku)

文件 (所有 地 标 都 将 根据 其 在 文件 中 的 分配 信息 分配)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Robert Harm (Robert)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3960
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
1 2 3 ... 79
Legenda:
Aktualny
Czekanie
Zamazany
Stary
z ostrzeżeniami

eksport as