Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: tyska (informell)

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. Nur aktivierte Einstellungen werden auf die ausgewählten Karten angewendet. Um eine Einstellung auszuwählen, klick bitte auf Checkbox länkar daneben. detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

Nur aktivierte Einstellungen werden auf die ausgewählten Karten angewendet. Um eine Einstellung auszuwählen, klick bitte auf Checkbox länkar daneben.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1246
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. Die Karte konnte wegen einer ungültigen Lizenz nicht angezeigt werden. Nähere Informationen sind auf der <a href="%1$s"> Lizenz-Seite </a> zu finden. detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

Die Karte konnte wegen einer ungültigen Lizenz nicht angezeigt werden. Nähere Informationen sind auf der <a href="%1$s">Lizenz-Seite</a> att hitta.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Einstellungen auf alla Marker anwenden, die diesen Karten zugewiesen sind (wird nicht a Marker angewendet, die über Filter hinzugefügt werden) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Einstellungen auf alla Marker anwenden, die diesen Karten zugewiesen sind (wird nicht a Marker angewendet, die über Filter hinzugefügt werden)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3827
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Einstellungen für ausgewählte Marker übernehmen detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Einstellungen für ausgewählte Marker übernehmen

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3821
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Einstellungen für alle Marker übernehmen detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Einstellungen für alle Marker übernehmen

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3820
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Stapelverarbeitung für Marker detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Stapelverarbeitung für Marker

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3788
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Keine Marker ausgewählt detaljer

Inga markörer valda

Keine Marker ausgewählt

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 195
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Ungültige Anfrage detaljer

Ogiltig Förfrågan

Ungültige Anfrage

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 189
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Ikoner verwalten detaljer

Hantera ikoner

Ikoner verwalten

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1323
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Felder ohne Werte verbergen detaljer

Dölj fält utan värde

Felder ohne Werte verbergen

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2458
 • klasser / meny / verktyg.php: 3407
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. Bist du sicher, dass diese Einstellungen auf die ausgewählten Marker angewendet werden sollen? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

Bist du sicher, dass diese Einstellungen auf die ausgewählten Marker angewendet werden sollen? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! Bist du sicher, dass du die gewählten Ikoner löschen willst? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

Bist du sicher, dass du die gewählten Ikoner löschen willst? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner Ikoner auswählen detaljer

Välj ikoner

Ikoner auswählen

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fixiert (alla Marker werden den ausgewählten Karten zugewiesen, unabhängig von der Zuordnungsinformationen i der Importdatei) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fixiert (alla Marker werden den ausgewählten Karten zugewiesen, unabhängig von der Zuordnungsinformationen i der Importdatei)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3962
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Datei (alla Marker werden gemäß ihren Karten-Zuordnungsinformationen i der Importdatei zugewiesen) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Datei (alla Marker werden gemäß ihren Karten-Zuordnungsinformationen i der Importdatei zugewiesen)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3960
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 ... 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as