Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: tyska (informell)

1 2 3 . 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande. Bitte beachte, dass nur Dateien mit UTF-8 Kodierung unterstützt werden. detaljer

Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande.

Bitte beachte, dass nur Dateien mit UTF-8 Kodierung unterstützt werden.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4008
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdateringsmarkören misslyckades Aktualisieren des Markers fehlgeschlagen detaljer

Uppdateringsmarkören misslyckades

Aktualisieren des Markers fehlgeschlagen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1002
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Det gick inte att lägga till ny markör Hinzufügen des Markers fehlgeschlagen detaljer

Det gick inte att lägga till ny markör

Hinzufügen des Markers fehlgeschlagen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 981
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. Nur aktivierte Einstellungen werden auf die ausgewählten Karten angewendet. Um eine Einstellung auszuwählen, klick bitte auf Checkbox länkar daneben. detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

Nur aktivierte Einstellungen werden auf die ausgewählten Karten angewendet. Um eine Einstellung auszuwählen, klick bitte auf Checkbox länkar daneben.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1354
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. Die Karte konnte wegen einer ungültigen Lizenz nicht angezeigt werden. Nähere Informationen sind auf der Lizenz-Seite zu finden. detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

Die Karte konnte wegen einer ungültigen Lizenz nicht angezeigt werden. Nähere Informationen sind auf der <a href="%1$s">Lizenz-Seite</a> att hitta.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Einstellungen auf alla Marker anwenden, die diesen Karten zugewiesen sind (wird nicht a Marker angewendet, die über Filter hinzugefügt werden) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Einstellungen auf alla Marker anwenden, die diesen Karten zugewiesen sind (wird nicht a Marker angewendet, die über Filter hinzugefügt werden)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Einstellungen für ausgewählte Marker übernehmen detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Einstellungen für ausgewählte Marker übernehmen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3921
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Einstellungen für alle Marker übernehmen detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Einstellungen für alle Marker übernehmen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3920
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Stapelverarbeitung für Marker detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Stapelverarbeitung für Marker

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3888
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Keine Marker ausgewählt detaljer

Inga markörer valda

Keine Marker ausgewählt

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 285
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Ungültige Anfrage detaljer

Ogiltig Förfrågan

Ungültige Anfrage

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 279
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Ikoner verwalten detaljer

Hantera ikoner

Ikoner verwalten

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1236
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Felder ohne Werte verbergen detaljer

Dölj fält utan värde

Felder ohne Werte verbergen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2457
 • klasser / meny / verktyg.php: 3515
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. Bist du sicher, dass diese Einstellungen auf die ausgewählten Marker angewendet werden sollen? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

Bist du sicher, dass diese Einstellungen auf die ausgewählten Marker angewendet werden sollen? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! Bist du sicher, dass du die gewählten Ikoner löschen willst? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

Bist du sicher, dass du die gewählten Ikoner löschen willst? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as