Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: tyska (formell)

1 2 3 4 . 78
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Välj ikoner Ikoner auswählen detaljer

Välj ikoner

Ikoner auswählen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fixiert (alla Marker werden den ausgewählten Karten zugewiesen, unabhängig von der Zuordnungsinformationen i der Importdatei) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fixiert (alla Marker werden den ausgewählten Karten zugewiesen, unabhängig von der Zuordnungsinformationen i der Importdatei)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Datei (alla Marker werden gemäß ihren Karten-Zuordnungsinformationen i der Importdatei zugewiesen) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Datei (alla Marker werden gemäß ihren Karten-Zuordnungsinformationen i der Importdatei zugewiesen)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4033
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge Zuweisungs-Modus detaljer

Uppdragsläge

Zuweisungs-Modus

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4032
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) En (importör Marker werden Karten zugewiesen oder Zuweisung wird entfernt) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

En (importör Marker werden Karten zugewiesen oder Zuweisung wird entfernt)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4031
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Av (inga ändringar i markörtilldelningar) Aus (keine Änderungen der Marker-Zuweisungen zu Karten) detaljer

Av (inga ändringar i markörtilldelningar)

Aus (keine Änderungen der Marker-Zuweisungen zu Karten)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4030
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdrag Karten-Zuweisungen detaljer

Uppdrag

Karten-Zuweisungen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4029
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1) ID: er förinställd (neue Marker start dann mit ID 1) detaljer

Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1)

ID: er förinställd (neue Marker start dann mit ID 1)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3986
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla markörer Alle Marker löschen detaljer

Ta bort alla markörer

Alle Marker löschen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3984
 • klasser / meny / verktyg.php: 3988
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1) ID: er förinställd (neue Karten start dan mit ID 1) detaljer

Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1)

ID: er förinställd (neue Karten start dan mit ID 1)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3977
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla kartor Alle Karten löschen detaljer

Ta bort alla kartor

Alle Karten löschen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3975
 • klasser / meny / verktyg.php: 3979
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markörer har raderats Markör erfolgreich gelöscht detaljer

Markörer har raderats

Markör erfolgreich gelöscht

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 745
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartor har raderats Karten erfolgreich gelöscht detaljer

Kartor har raderats

Karten erfolgreich gelöscht

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 713
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Radera valda Ausgewählte löschen detaljer

Radera valda

Ausgewählte löschen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2904
 • klasser / meny / inställningar. php: 1243
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markera alla Alla auswählen detaljer

Markera alla

Alla auswählen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2902
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 4 . 78
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as