Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: spanska (Spanien)

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. Du måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1246
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. Du måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Aplicar la configuración a todos los marcadores asignados a estos mapas (ingen se aplicará a marcadores añadidos mediante filtros) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Aplicar la configuración a todos los marcadores asignados a estos mapas (ingen se aplicará a marcadores añadidos mediante filtros)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3827
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Aplicar la configuración a estos marcadores detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Aplicar la configuración a estos marcadores

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3821
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Aplicar la configuración a todos los marcadores detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Aplicar la configuración a todos los marcadores

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3820
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Actualización por lotes de los marcadores detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Actualización por lotes de los marcadores

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3788
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Inget hö marcadores seleccionados detaljer

Inga markörer valda

Inget hö marcadores seleccionados

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 195
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Petición inválida detaljer

Ogiltig Förfrågan

Petición inválida

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 189
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Gestionar ikon detaljer

Hantera ikoner

Gestionar ikon

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1323
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Ocultar los campos sin valor detaljer

Dölj fält utan värde

Ocultar los campos sin valor

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2458
 • klasser / meny / verktyg.php: 3407
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. ¿Estás seguro de que quieres aplicar la configuración escogida a los marcadores seleccionados? Ingen se puede avhacer. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

¿Estás seguro de que quieres aplicar la configuración escogida a los marcadores seleccionados? Ingen se puede avhacer.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! ¿Estas seguro de que quieres eliminar los iconos seleccionados? Ingen se puede avhacer! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

¿Estas seguro de que quieres eliminar los iconos seleccionados? Ingen se puede avhacer!

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner Seleccionar iconos detaljer

Välj ikoner

Seleccionar iconos

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fijado (todos los marcadores serán asignados a los mapas seleccionados, inklusive sådana information om asignación och el archivo) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fijado (todos los marcadores serán asignados a los mapas seleccionados, inklusive sådana information om asignación och el archivo)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3962
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Archivo (todosl los marcadores seran asignados acorde a su asignación en el archivo) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Archivo (todosl los marcadores seran asignados acorde a su asignación en el archivo)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3960
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 ... 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as