Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: spanska (Spanien)

1 2 3 . 78
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Aplicar la configuración a todos los marcadores asignados a estos mapas (ingen se aplicará a marcadores añadidos mediante filtros) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Aplicar la configuración a todos los marcadores asignados a estos mapas (ingen se aplicará a marcadores añadidos mediante filtros)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Aplicar la configuración a estos marcadores detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Aplicar la configuración a estos marcadores

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3921
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Aplicar la configuración a todos los marcadores detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Aplicar la configuración a todos los marcadores

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3920
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Actualización por lotes de los marcadores detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Actualización por lotes de los marcadores

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3888
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Inget hö marcadores seleccionados detaljer

Inga markörer valda

Inget hö marcadores seleccionados

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 285
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Petición inválida detaljer

Ogiltig Förfrågan

Petición inválida

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 279
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Gestionar ikon detaljer

Hantera ikoner

Gestionar ikon

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1236
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Ocultar los campos sin valor detaljer

Dölj fält utan värde

Ocultar los campos sin valor

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2457
 • klasser / meny / verktyg.php: 3515
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. ¿Estás seguro de que quieres aplicar la configuración escogida a los marcadores seleccionados? Ingen se puede avhacer. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

¿Estás seguro de que quieres aplicar la configuración escogida a los marcadores seleccionados? Ingen se puede avhacer.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! ¿Estas seguro de que quieres eliminar los iconos seleccionados? Ingen se puede avhacer! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

¿Estas seguro de que quieres eliminar los iconos seleccionados? Ingen se puede avhacer!

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner Seleccionar iconos detaljer

Välj ikoner

Seleccionar iconos

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fijado (todos los marcadores serán asignados a los mapas seleccionados, inklusive sådana information om asignación och el archivo) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fijado (todos los marcadores serán asignados a los mapas seleccionados, inklusive sådana information om asignación och el archivo)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Archivo (todosl los marcadores seran asignados acorde a su asignación en el archivo) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Archivo (todosl los marcadores seran asignados acorde a su asignación en el archivo)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4033
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge Modo de asignación detaljer

Uppdragsläge

Modo de asignación

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4032
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) På (los marcadores importados serán asignados o permaneceran sin asignación) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

På (los marcadores importados serán asignados o permaneceran sin asignación)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4031
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 78
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as