Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: franska (Kanada)

1 2 3 4 . 78
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Välj ikoner Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Välj ikoner

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4033
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Uppdragsläge

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4032
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4031
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Av (inga ändringar i markörtilldelningar) Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Av (inga ändringar i markörtilldelningar)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4030
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdrag Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Uppdrag

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4029
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1) Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3986
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla markörer Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Ta bort alla markörer

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3984
 • klasser / meny / verktyg.php: 3988
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1) Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3977
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla kartor Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Ta bort alla kartor

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3975
 • klasser / meny / verktyg.php: 3979
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markörer har raderats Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Markörer har raderats

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 745
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartor har raderats Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Kartor har raderats

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 713
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Radera valda Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Radera valda

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2904
 • klasser / meny / inställningar. php: 1243
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markera alla Om er måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Markera alla

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2902
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 4 . 78
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as