Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: franska (Frankrike)

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Appliquer les réglages sur tous les marqueurs allocés à ces cartes (ne s'applique pas aux marqueurs ajoutés via les filtres) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Appliquer les réglages sur tous les marqueurs allocés à ces cartes (ne s'applique pas aux marqueurs ajoutés via les filtres)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3824
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Appliquer les réglages à ces marqueurs detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Appliquer les réglages à ces marqueurs

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3818
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Appliquer les réglages à tous les marqueurs detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Appliquer les réglages à tous les marqueurs

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3817
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Mise à jour par lot des marqueurs detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Mise à jour par lot des marqueurs

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3785
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Aucun marqueur sélectionné detaljer

Inga markörer valda

Aucun marqueur sélectionné

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 195
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Demande ogiltig detaljer

Ogiltig Förfrågan

Demande ogiltig

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 189
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Gérer les icônes detaljer

Hantera ikoner

Gérer les icônes

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1323
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Cacher les champs vidar detaljer

Dölj fält utan värde

Cacher les champs vidar

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2458
 • klasser / meny / verktyg.php: 3404
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. Êtes-vous sûr de vouloir appliquer les réglages sélectionnés aux marqueurs sélectionnées? cela ne peut pas être annulé. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

Êtes-vous sûr de vouloir appliquer les réglages sélectionnés aux marqueurs sélectionnées? cela ne peut pas être annulé.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! Êtes-vous sûr de vouloir effacer les icônes sélectionnées? Cela ne peut pas être annulé! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

Êtes-vous sûr de vouloir effacer les icônes sélectionnées? Cela ne peut pas être annulé!

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner Icônes sélectionnées detaljer

Välj ikoner

Icônes sélectionnées

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fixé (tous les marqueurs seront allocés aux cartes sélectionnées, même s'il existe une allocation dans le fichier) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fixé (tous les marqueurs seront allocés aux cartes sélectionnées, même s'il existe une allocation dans le fichier)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3959
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Fichier (tous les marqueurs seront allocés en fonction de leur tilldelning dans le fichier) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Fichier (tous les marqueurs seront allocés en fonction de leur tilldelning dans le fichier)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3957
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge Mode d'assignation detaljer

Uppdragsläge

Mode d'assignation

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3956
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) På (les marqueurs importés seront allocés ou non) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

På (les marqueurs importés seront allocés ou non)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3955
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 ... 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as