Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: franska (Frankrike)

1 2 3 . 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande. Attention seul les fichiers encodés en UTF-8 sont supportés. detaljer

Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande.

Attention seul les fichiers encodés en UTF-8 sont supportés.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4008
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdateringsmarkören misslyckades Mise à jour des marqueurs omöjligt detaljer

Uppdateringsmarkören misslyckades

Mise à jour des marqueurs omöjligt

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1002
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Det gick inte att lägga till ny markör Ajout du nouveau marqueur raté detaljer

Det gick inte att lägga till ny markör

Ajout du nouveau marqueur raté

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 981
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. Seuls les réglages actifs seront appliqués aux cartes sélectionnées. Häll activer un réglage, cocher la case sur la gauche. detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

Seuls les réglages actifs seront appliqués aux cartes sélectionnées. Häll activer un réglage, cocher la case sur la gauche.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1354
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. La carte n'a pas pu être affichée à cause d'une licens invalid. Plus d'information peut être trouvée sur la page licens . detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

La carte n'a pas pu être affichée à cause d'une licens invalid. Plus d'information peut être trouvée sur la sida<a href="%1$s">licens</a>.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Appliquer les réglages sur tous les marqueurs allocés à ces cartes (ne s'applique pas aux marqueurs ajoutés via les filtres) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Appliquer les réglages sur tous les marqueurs allocés à ces cartes (ne s'applique pas aux marqueurs ajoutés via les filtres)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Appliquer les réglages à ces marqueurs detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Appliquer les réglages à ces marqueurs

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3921
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Appliquer les réglages à tous les marqueurs detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Appliquer les réglages à tous les marqueurs

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3920
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Mise à jour par lot des marqueurs detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Mise à jour par lot des marqueurs

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3888
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Aucun marqueur sélectionné detaljer

Inga markörer valda

Aucun marqueur sélectionné

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 285
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Demande ogiltig detaljer

Ogiltig Förfrågan

Demande ogiltig

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 279
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Gérer les icônes detaljer

Hantera ikoner

Gérer les icônes

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1236
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Cacher les champs vidar detaljer

Dölj fält utan värde

Cacher les champs vidar

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2457
 • klasser / meny / verktyg.php: 3515
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. Êtes-vous sûr de vouloir appliquer les réglages sélectionnés aux marqueurs sélectionnées? cela ne peut pas être annulé. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

Êtes-vous sûr de vouloir appliquer les réglages sélectionnés aux marqueurs sélectionnées? cela ne peut pas être annulé.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! Êtes-vous sûr de vouloir effacer les icônes sélectionnées? Cela ne peut pas être annulé! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

Êtes-vous sûr de vouloir effacer les icônes sélectionnées? Cela ne peut pas être annulé!

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as