Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: franska (Frankrike)

1 2 3 4 . 78
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Välj ikoner Icônes sélectionnées detaljer

Välj ikoner

Icônes sélectionnées

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fixé (tous les marqueurs seront allocés aux cartes sélectionnées, même s'il existe une allocation dans le fichier) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fixé (tous les marqueurs seront allocés aux cartes sélectionnées, même s'il existe une allocation dans le fichier)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Fichier (tous les marqueurs seront allocés en fonction de leur tilldelning dans le fichier) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Fichier (tous les marqueurs seront allocés en fonction de leur tilldelning dans le fichier)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4033
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge Mode d'assignation detaljer

Uppdragsläge

Mode d'assignation

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4032
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) På (les marqueurs importés seront allocés ou non) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

På (les marqueurs importés seront allocés ou non)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4031
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Av (inga ändringar i markörtilldelningar) Av (aucun changement dans les allocations de marqueurs) detaljer

Av (inga ändringar i markörtilldelningar)

Av (aucun changement dans les allocations de marqueurs)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4030
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdrag Uppdrag detaljer

Uppdrag

Uppdrag

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4029
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1) Réinitialiser les IDs (les nouveaux marqueurs commenceront avec l'ID 1) detaljer

Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1)

Réinitialiser les IDs (les nouveaux marqueurs commenceront avec l'ID 1)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3986
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla markörer Effacer tous les marqueurs detaljer

Ta bort alla markörer

Effacer tous les marqueurs

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3984
 • klasser / meny / verktyg.php: 3988
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1) Réinitialiser les IDs (les nouvelles cartes commenceront avec l'ID 1) detaljer

Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1)

Réinitialiser les IDs (les nouvelles cartes commenceront avec l'ID 1)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3977
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla kartor Effekter toutes les cartes detaljer

Ta bort alla kartor

Effekter toutes les cartes

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3975
 • klasser / meny / verktyg.php: 3979
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markörer har raderats Marqueurs effacés avec succès detaljer

Markörer har raderats

Marqueurs effacés avec succès

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 745
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartor har raderats Cartes effacées avec succès detaljer

Kartor har raderats

Cartes effacées avec succès

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 713
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Radera valda Effacer la sélection detaljer

Radera valda

Effacer la sélection

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2904
 • klasser / meny / inställningar. php: 1243
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markera alla Tout sélectionner detaljer

Markera alla

Tout sélectionner

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Vincen
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2902
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 4 . 78
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as