Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: italienska

1 2 3 . 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. Solo le impostazioni attive verranno applicera alla mappe selezionate. Per attivare un'impostazione, spunta la sua casella di controllo a sinistra. detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

Solo le impostazioni attive verranno applicera alla mappe selezionate. Per attivare un'impostazione, spunta la sua casella di controllo a sinistra.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Angelo Giammarresi (agiammarresi)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1246
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. La mappa non può essere visualizzata perchè la tua licenza non è valida. Ulteriori informazioni puoi trovarli nella sida della licenza . detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

La mappa non può essere visualizzata perchè la tua licenza non è valida. Ulteriori informazioni puoi trovarli nella <a href="%1$s">sida della licenza</a>.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Angelo Giammarresi (agiammarresi)
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Applica le impostazioni a tutti i marcatori assegnati a queste mappe (non le applicherà ai marcatori aggiunti per mezzo dei filtri) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Applica le impostazioni a tutti i marcatori assegnati a queste mappe (non le applicherà ai marcatori aggiunti per mezzo dei filtri)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3827
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Applica le impostazioni a Questi marcatori detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Applica le impostazioni a Questi marcatori

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3821
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Applica le impostazioni a tutti i marcatori detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Applica le impostazioni a tutti i marcatori

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3820
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Aggiornamento parti dei marcatori detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Aggiornamento parti dei marcatori

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3788
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Nessun marcatore selezionato detaljer

Inga markörer valda

Nessun marcatore selezionato

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 195
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Richiesta non valida detaljer

Ogiltig Förfrågan

Richiesta non valida

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 189
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Gestisci le icone detaljer

Hantera ikoner

Gestisci le icone

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1323
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Nascondi i campi senza valore detaljer

Dölj fält utan värde

Nascondi i campi senza valore

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2458
 • klasser / meny / verktyg.php: 3407
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. Sei sicuro di voler applicare le impostazioni scelte ai marcatori selezionati? L'operazione non può essere annullata. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

Sei sicuro di voler applicare le impostazioni scelte ai marcatori selezionati? L'operazione non può essere annullata.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! Sei sicuro di voler cancellare le icone selezionate? L'operazione non può essere annullata! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

Sei sicuro di voler cancellare le icone selezionate? L'operazione non può essere annullata!

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner Seleziona-ikonen detaljer

Välj ikoner

Seleziona-ikonen

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fisso (tutti i marcatori saranno assegnati alla mappe selezionate, anche se hanno informazioni di assegnazione nel file) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fisso (tutti i marcatori saranno assegnati alla mappe selezionate, anche se hanno informazioni di assegnazione nel file)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3962
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) File (tutti i marcatori saranno assegnati i bas all informationazioni di assegnazione nel file) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

File (tutti i marcatori saranno assegnati i bas all informationazioni di assegnazione nel file)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3960
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as