Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: italienska

1 2 3 . 78
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande. Nota: solo i file con codifica UTF-8 sono attualmente supportati. detaljer

Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande.

Nota: solo i file con codifica UTF-8 sono attualmente supportati.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Angelo Giammarresi (agiammarresi)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4008
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdateringsmarkören misslyckades Aggiornamento del marcatore fallito detaljer

Uppdateringsmarkören misslyckades

Aggiornamento del marcatore fallito

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Angelo Giammarresi (agiammarresi)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1002
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Det gick inte att lägga till ny markör Non è stato possibile aggiungere il nuovo marcatore detaljer

Det gick inte att lägga till ny markör

Non è stato possibile aggiungere il nuovo marcatore

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Angelo Giammarresi (agiammarresi)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 981
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. Solo le impostazioni attive verranno applicera alla mappe selezionate. Per attivare un'impostazione, spunta la sua casella di controllo a sinistra. detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

Solo le impostazioni attive verranno applicera alla mappe selezionate. Per attivare un'impostazione, spunta la sua casella di controllo a sinistra.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Angelo Giammarresi (agiammarresi)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1354
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. La mappa non può essere visualizzata perchè la tua licenza non è valida. Ulteriori informazioni puoi trovarli nella sida della licenza . detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

La mappa non può essere visualizzata perchè la tua licenza non è valida. Ulteriori informazioni puoi trovarli nella <a href="%1$s">sida della licenza</a>.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Angelo Giammarresi (agiammarresi)
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Applica le impostazioni a tutti i marcatori assegnati a queste mappe (non le applicherà ai marcatori aggiunti per mezzo dei filtri) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Applica le impostazioni a tutti i marcatori assegnati a queste mappe (non le applicherà ai marcatori aggiunti per mezzo dei filtri)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Applica le impostazioni a Questi marcatori detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Applica le impostazioni a Questi marcatori

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3921
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Applica le impostazioni a tutti i marcatori detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Applica le impostazioni a tutti i marcatori

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3920
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Aggiornamento parti dei marcatori detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Aggiornamento parti dei marcatori

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3888
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Nessun marcatore selezionato detaljer

Inga markörer valda

Nessun marcatore selezionato

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 285
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Richiesta non valida detaljer

Ogiltig Förfrågan

Richiesta non valida

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 279
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Gestisci le icone detaljer

Hantera ikoner

Gestisci le icone

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1236
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Nascondi i campi senza valore detaljer

Dölj fält utan värde

Nascondi i campi senza valore

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2457
 • klasser / meny / verktyg.php: 3515
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. Sei sicuro di voler applicare le impostazioni scelte ai marcatori selezionati? L'operazione non può essere annullata. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

Sei sicuro di voler applicare le impostazioni scelte ai marcatori selezionati? L'operazione non può essere annullata.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! Sei sicuro di voler cancellare le icone selezionate? L'operazione non può essere annullata! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

Sei sicuro di voler cancellare le icone selezionate? L'operazione non può essere annullata!

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 78
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as