Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: italienska

1
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fisso (tutti i marcatori saranno assegnati alla mappe selezionate, anche se hanno informazioni di assegnazione nel file) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fisso (tutti i marcatori saranno assegnati alla mappe selezionate, anche se hanno informazioni di assegnazione nel file)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
  • klasser / meny / verktyg.php: 3962
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as