Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: italienska

1
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Applica le impostazioni a tutti i marcatori assegnati a queste mappe (non le applicherà ai marcatori aggiunti per mezzo dei filtri) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Applica le impostazioni a tutti i marcatori assegnati a queste mappe (non le applicherà ai marcatori aggiunti per mezzo dei filtri)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
lucabarbetti
Referenser:
  • klasser / meny / verktyg.php: 3827
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as