Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: nederländska

1
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Herstelt (alla markeringar blir tillåtna till de utvalda korten, även om uppgiftsinformation i filen är upptagen) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Herstelt (alla markeringar blir tillåtna till de utvalda korten, även om uppgiftsinformation i filen är upptagen)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
gamla
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
  • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Hersteld (alla markeringen blir tillåtna till de utvalda korten, även om informationen i filen är upptagen) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Hersteld (alla markeringen blir tillåtna till de utvalda korten, även om informationen i filen är upptagen)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
  • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as