Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: nederländska

1 2 3 4 . 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Välj ikoner Välj ikonen. detaljer

Välj ikoner

Välj ikonen.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Hersteld (alla markeringen blir tillåtna till de utvalda korten, även om informationen i filen är upptagen) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Hersteld (alla markeringen blir tillåtna till de utvalda korten, även om informationen i filen är upptagen)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Opslaan (alla markörer har tillåtits överensstämma informationen i filen) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Opslaan (alla markörer har tillåtits överensstämma informationen i filen)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4033
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge Toekenningsmodus detaljer

Uppdragsläge

Toekenningsmodus

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4032
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) Aan (geïmporteerde markörer blir tillåtna av de toewijzingen blir ongedaan gjorda) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

Aan (geïmporteerde markörer blir tillåtna av de toewijzingen blir ongedaan gjorda)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4031
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Av (inga ändringar i markörtilldelningar) Uit (toewijzingen van markers worden niet gewijzigd) detaljer

Av (inga ändringar i markörtilldelningar)

Uit (toewijzingen van markers worden niet gewijzigd)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4030
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdrag Toewijzingen detaljer

Uppdrag

Toewijzingen

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4029
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1) Återställ ID (nya markörer börjar vanaf ID 1) detaljer

Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1)

Återställ ID (nya markörer börjar vanaf ID 1)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3986
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla markörer Verwijder alla markörer detaljer

Ta bort alla markörer

Verwijder alla markörer

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3984
 • klasser / meny / verktyg.php: 3988
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1) Återställ ID: n (nya kort börjar vanaf ID 1) detaljer

Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1)

Återställ ID: n (nya kort börjar vanaf ID 1)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3977
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla kartor Verwijder alle kort detaljer

Ta bort alla kartor

Verwijder alle kort

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3975
 • klasser / meny / verktyg.php: 3979
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markörer har raderats Markörer lyckades bort detaljer

Markörer har raderats

Markörer lyckades bort

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 745
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartor har raderats Kaarten lyckades bort detaljer

Kartor har raderats

Kaarten lyckades bort

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 713
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Radera valda Verwijder het geselecteerde detaljer

Radera valda

Verwijder het geselecteerde

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2904
 • klasser / meny / inställningar. php: 1243
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markera alla Välj alles detaljer

Markera alla

Välj alles

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Erwin van den Broek (erwinvandebroek)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2902
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 4 . 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as