Ordlista för polsk översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro

Punkt Del av tal Översättning Kommentarer
Tillgängliga baskartor i kontrollrutan Uttrycket Dostępne mapy bazowe w panelu

or Annullera

meta

Senast ändrad:
2017-07-16 13:14:35
Varning: du använder plugin-programmet Uttrycket Ostrzeżenie: korzystasz z wtyczki

or Annullera

meta

Senast ändrad:
2017-07-16 11:37:54
vilket för närvarande gör att lagerkartor går sönder Uttrycket która powoduje nieprawidłowe działanie karta

or Annullera

meta

Senast ändrad:
2017-07-16 11:39:20

Exportera som CSV