Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: portugisiska (Brasilien)

1 2 3 . 35
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Bildformat Formato da imagem detaljer

Bildformat

Formato da imagem

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1854
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kommaseparerad lista över lager som ska visas Lista de camadas separadas por vírgula para exibir detaljer

Kommaseparerad lista över lager som ska visas

Lista de camadas separadas por vírgula para exibir

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1836
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Begäran om parameternycklar är stora och stora Requisições de chaves de parâmetro serão em caixa alta detaljer

Begäran om parameternycklar är stora och stora

Requisições de chaves de parâmetro serão em caixa alta

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1825
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Parametrar för stora bokstäver Parâmetros de caixa alta detaljer

Parametrar för stora bokstäver

Parâmetros de caixa alta

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1823
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inverterar Y-axeln numrering för brickor Inverte a numeração do eixo Y para os tile dos mapas detaljer

Inverterar Y-axeln numrering för brickor

Inverte a numeração do eixo Y para os tile dos mapas

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1684
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
URL: en pekar på en webbkartservice En webbadress visas på Serviço de Mapa Web detaljer

URL: en pekar på en webbkartservice

En webbadress visas på Serviço de Mapa Web

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1675
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Huruvida lagret ska behandlas som en baskarta eller ett överlägg Se en camada deve ser tratada como um mapa de base ou uma sopreposição detaljer

Huruvida lagret ska behandlas som en baskarta eller ett överlägg

Se en camada deve ser tratada como um mapa de base ou uma sopreposição

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1656
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Lägg till / redigera anpassat lager Adicione / redigera en camada personalizada detaljer

Lägg till / redigera anpassat lager

Adicione / redigera en camada personalizada

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1647
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Standardleverantör för geokodning Provedor padrão de geocodigicação detaljer

Standardleverantör för geokodning

Provedor padrão de geocodigicação

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 581
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Byt markörikon Mudar o ícone do marcador detaljer

Byt markörikon

Mudar o ícone do marcador

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / markör.php: 556
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
När felet är löst klickar du på uppdateringsknappen. Om du behöver ytterligare hjälp kan du göra det <a href="%1$s" target="_blank">öppna en supportbiljett</a>. Uma vez que o erro tenha sido resolvido, por favor clique no botão de atualizar. Caso ainda necessite de ajuda, você pode abrir um ticket de suporte . detaljer

När felet är löst klickar du på uppdateringsknappen. Om du behöver ytterligare hjälp kan du göra det <a href="%1$s" target="_blank">öppna en supportbiljett</a>.

Uma vez que o erro tenha sido resolvido, por favor clique no botão de atualizar. Caso ainda kräver de ajuda, você pode <a href="%1$s" target="_blank">abrir um ticket de suporte</a>.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / licens.php: 61
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Sök efter uppdateringar Kontrollera por atualizações detaljer

Sök efter uppdateringar

Kontrollera por atualizações

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • dist / plugin-update-checker / Puc / v4p10 / Plugin / Ui.php: 128
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Prioritet för kartor Prioridade para os mapas detaljer

Prioritet för kartor

Prioridade para os mapas

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1323
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
För tjänster, priser, användningsgränser och mer, besök %1$s. Para os termos de serviço, preços, limites de uso e mais por favor visite% 1 $ s. detaljer

För tjänster, priser, användningsgränser och mer, besök %1$s.

Para os termos de serviço, preços, limites de uso e mais por favour visite %1$s.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Thorsten (tgelz)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 824
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Om en popup-text är inställd visas den här Se uma Janela popup é habilitada, ela aparecerá aqui detaljer

Om en popup-text är inställd visas den här

Se uma Janela popup é habilitada, ela aparecerá aqui

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Fabio Bianchi (fabiobianchi)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 221
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 35
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as