Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: turkiska

1 2 3 . 78
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Ayarları bu haritalara atanan tüm işaretçilere uygula (filtreler aracılığıyla eklenen işaretçiler için geçersiz) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Ayarları bu haritalara atanan tüm işaretçilere uygula (filtreler aracılığıyla eklenen işaretçiler için geçersiz)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Ayarları bu işaretçilere uygula detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Ayarları bu işaretçilere uygula

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3921
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Ayarları tüm işaretçilere uygula detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Ayarları tüm işaretçilere uygula

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3920
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer İşaretçileri toplu güncelle detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

İşaretçileri toplu güncelle

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3888
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Hiç işaretçi seçilmedi detaljer

Inga markörer valda

Hiç işaretçi seçilmedi

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 285
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Geçersiz istek detaljer

Ogiltig Förfrågan

Geçersiz istek

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 279
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner İkonları yönet detaljer

Hantera ikoner

İkonları yönet

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1236
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Değeri olmayan alanları gizle detaljer

Dölj fält utan värde

Değeri olmayan alanları gizle

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2457
 • klasser / meny / verktyg.php: 3515
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. Seçilen ayarları seçili işaretçilere uygulamak istediğinize emin misiniz? Bu değişiklik geri alınamaz! detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

Seçilen ayarları seçili işaretçilere uygulamak istediğinize emin misiniz? Bu değişiklik geri alınamaz!

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! Seçili ikonları silmek istediğinize emin misiniz? Bu değişiklik geri alınamaz! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

Seçili ikonları silmek istediğinize emin misiniz? Bu değişiklik geri alınamaz!

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner İkonları seç detaljer

Välj ikoner

İkonları seç

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Sabit (dosyada belirtilmiş atama bilgileri olsa dahi tüm işaretçiler seçili haritalara atanacak) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Sabit (dosyada belirtilmiş atama bilgileri olsa dahi tüm işaretçiler seçili haritalara atanacak)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Dosya (tüm işaretçiler dosyadaki atama bilgilerine göre atanacaktır) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Dosya (tüm işaretçiler dosyadaki atama bilgilerine göre atanacaktır)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4033
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge Atama modu detaljer

Uppdragsläge

Atama modu

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4032
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) Açık (içe aktarılan işaretçiler atanacak veya atamaları kaldırılacak) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

Açık (içe aktarılan işaretçiler atanacak veya atamaları kaldırılacak)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Cagatay Demir (cagataydemir)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4031
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 78
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as