Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: kinesiska (Kina)

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. Du måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1246
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. Du måste logga in för att lägga till en översättning. detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
otranslaterade
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) 将 设置 应用于 分配 给 这些 地图 的 所有 地 标 (不适 用于 通过 筛选 器 添加 的 标记) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

将 设置 应用于 分配 给 这些 地图 的 所有 地 标 (不适 用于 通过 筛选 器 添加 的 标记)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3827
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer 将 设置 应用于 这些 地 标 detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

将 设置 应用于 这些 地 标

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3821
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer 将 设置 应用于 所有 地 标 detaljer

Använd inställningar på alla markörer

将 设置 应用于 所有 地 标

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3820
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer 批处理 更新 地 标 detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

批处理 更新 地 标

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3788
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda 未 选择 地 标 detaljer

Inga markörer valda

未 选择 地 标

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 195
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan 无效 的 请求 detaljer

Ogiltig Förfrågan

无效 的 请求

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 189
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner 管理 图标 detaljer

Hantera ikoner

管理 图标

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1323
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde 隐藏 没有 值 的 字段 detaljer

Dölj fält utan värde

隐藏 没有 值 的 字段

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2458
 • klasser / meny / verktyg.php: 3407
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. 是否 确实 要将 所选 设置 应用于 所选 地 标? 这 无法 撤消. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

是否 确实 要将 所选 设置 应用于 所选 地 标? 这 无法 撤消.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! 是否 确实 要 删除 所选 地 标? 这 无法 撤消! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

是否 确实 要 删除 所选 地 标? 这 无法 撤消!

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner 选择 图标 detaljer

Välj ikoner

选择 图标

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) 已 修复 (所有 地 标 都 将 分配 给 所选 地图, 即使 它们 在 文件 中 具有 分配 信息) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

已 修复 (所有 地 标 都 将 分配 给 所选 地图, 即使 它们 在 文件 中 具有 分配 信息)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3962
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) 文件 (所有 地 标 都 将 根据 其 在 文件 中 的 分配 信息 分配) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

文件 (所有 地 标 都 将 根据 其 在 文件 中 的 分配 信息 分配)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3960
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 ... 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as