Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: kinesiska (Kina)

1 2 3 . 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande. 请 注意 , 当前 仅 支持 使用 UTF-8 编码 的 文件。 detaljer

Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande.

请 注意 , 当前 仅 支持 使用 UTF-8 编码 的 文件。

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4008
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdateringsmarkören misslyckades 未能 发送 请求 detaljer

Uppdateringsmarkören misslyckades

未能 发送 请求

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1002
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Det gick inte att lägga till ny markör 添加 新地 标 失败 detaljer

Det gick inte att lägga till ny markör

添加 新地 标 失败

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 981
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. 只有 激活 的 设置 将 应用于 所选 地图。 要 激活 设置 , 请 勾选 左侧 的 复选框。 detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

只有 激活 的 设置 将 应用于 所选 地图。 要 激活 设置 , 请 勾选 左侧 的 复选框。

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1354
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. 由于 许可证 无效 , 无法 显示 地图。 更多 信息 可以 在许可证 页面找到。 detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

由于 许可证 无效 , 无法 显示 地图。 更多 信息 可以 在 <a href="%1$s">许可证 页面</a> 找到。

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) 将 设置 应用于 分配 给 这些 地图 的 所有 地 标 (不适 用于 通过 筛选 器 添加 的 标记) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

将 设置 应用于 分配 给 这些 地图 的 所有 地 标 (不适 用于 通过 筛选 器 添加 的 标记)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer 将 设置 应用于 这些 地 标 detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

将 设置 应用于 这些 地 标

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3921
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer 将 设置 应用于 所有 地 标 detaljer

Använd inställningar på alla markörer

将 设置 应用于 所有 地 标

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3920
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer 批处理 更新 地 标 detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

批处理 更新 地 标

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3888
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda 未 选择 地 标 detaljer

Inga markörer valda

未 选择 地 标

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 285
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan 无效 的 请求 detaljer

Ogiltig Förfrågan

无效 的 请求

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 279
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner 管理 图标 detaljer

Hantera ikoner

管理 图标

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1236
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde 隐藏 没有 值 的 字段 detaljer

Dölj fält utan värde

隐藏 没有 值 的 字段

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2457
 • klasser / meny / verktyg.php: 3515
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. 是否 确实 要将 所选 设置 应用于 所选 地 标? 这 无法 撤消. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

是否 确实 要将 所选 设置 应用于 所选 地 标? 这 无法 撤消.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! 是否 确实 要 删除 所选 地 标? 这 无法 撤消! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

是否 确实 要 删除 所选 地 标? 这 无法 撤消!

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Robert Harm (Robert)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as