Maps Marker Pro合作翻译项目的翻译:瑞典语

1 2 3 ... 79
筛选↓ 排序↓ 全部 未翻译 (随机)
里奥 原始字符串 翻译 -
将设置应用于分配给这些地图的所有标记(不适用于通过过滤器添加的标记) Användinställningarpåallamarkörersomärtilldelade dessa kartor(gällerintemarkörersom har lagts直到通过过滤器) 详细信息

将设置应用于分配给这些地图的所有标记(不适用于通过过滤器添加的标记)

Användinställningarpåallamarkörersomärtilldelade dessa kartor(gällerintemarkörersom har lagts直到通过过滤器)

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:3824
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
将设置应用于这些标记 Tilldelainställningarna直到dessamarkörer 详细信息

将设置应用于这些标记

Tilldelainställningarna直到dessamarkörer

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:3818
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
将设置应用于所有标记 Tilldelainställningarna直到dessamarkörer 详细信息

将设置应用于所有标记

Tilldelainställningarna直到dessamarkörer

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:3817
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
批量更新标记 Massuppdaterainställningarnafor allmarkörer 详细信息

批量更新标记

Massuppdaterainställningarnafor allmarkörer

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
媒体实验室
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:3785
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
未选择标记 印加·马克勒·瓦尔达 详细信息

未选择标记

印加·马克勒·瓦尔达

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:195
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
无效的请求 Ogiltigförfrågan 详细信息

无效的请求

Ogiltigförfrågan

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:189
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
管理图标 汉特拉·科纳(Hantera ikoner) 详细信息

管理图标

汉特拉·科纳(Hantera ikoner)

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / settings.php:1323
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
隐藏没有价值的领域 Döljfältsomärtomma 详细信息

隐藏没有价值的领域

Döljfältsomärtomma

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / map.php:2458
 • classes / menu / tools.php:3404
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
您确定要将所选设置应用于所选标记吗? 这不能被撤消。 是否可以在市场上购买标记的标记? Detta kan inteångras。 详细信息

您确定要将所选设置应用于所选标记吗? 这不能被撤消。

是否可以在市场上购买标记的标记? Detta kan inteångras。

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / l10n.php:301
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
您确定要删除所选图标吗? 这不能被撤消! därdusäkerpåat t du vill radera valda ikoner? Detta kan inteångras! 详细信息

您确定要删除所选图标吗? 这不能被撤消!

därdusäkerpåat t du vill radera valda ikoner? Detta kan inteångras!

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / l10n.php:296
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
选择图标 Väljikoner 详细信息

选择图标

Väljikoner

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / l10n.php:295
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
固定(所有标记都会分配给所选地图,即使它们在文件中有分配信息) 快速(AllaMarkörerTilldelas de Valda Kartorna,ävenom de Har Annan Tilldelning I Filen) 详细信息

固定(所有标记都会分配给所选地图,即使它们在文件中有分配信息)

快速(AllaMarkörerTilldelas de Valda Kartorna,ävenom de Har Annan Tilldelning I Filen)

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:3959
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
文件(所有标记将根据其在文件中的分配信息进行分配) Fil(AllaMarkörerTilldelas收录了Deras Tilldelnings的信息) 详细信息

文件(所有标记将根据其在文件中的分配信息进行分配)

Fil(AllaMarkörerTilldelas收录了Deras Tilldelnings的信息)

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:3957
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
分配方式 Tilldelningsläge 详细信息

分配方式

Tilldelningsläge

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:3956
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
开(已分配或​​未分配导入的标记) På(importerademarkörertilldelas eller tilldelas inte) 详细信息

开(已分配或​​未分配导入的标记)

På(importerademarkörertilldelas eller tilldelas inte)

必须登录 编辑此翻译。

状态:
当前
被某某人翻译:
埃尔格
参考文献:
 • classes / menu / tools.php:3955
原稿优先:
正常
更多链接:
or 取消
1 2 3 ... 79
传说:
电流
等候
模糊
带有警告

出口 as