Oversættelse af samarbejdsoversættelsesprojekt til Maps Marker Pro: japansk

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sorter ↓ Alle Uoversat (tilfældig)
Prio Original streng Oversættelse -
Kun aktive indstillinger anvendes på de valgte kort. For at aktivere en indstilling skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre. 選 択 し た マ ッ プ に 有効 化 さ れ た が 適用 さ れ ま す。 設定 を 有効 化 す る は 、 チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オ ン に し て く だ さ い Detaljer

Kun aktive indstillinger anvendes på de valgte kort. For at aktivere en indstilling skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre.

選 択 し た マ ッ プ に 有効 化 さ れ た が 適用 さ れ ま す。 設定 を 有効 化 す る は 、 チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オ ン に し て く だ さ い

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 1246
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Kortet kunne ikke vises på grund af en ugyldig licens. Flere oplysninger findes på <a href="%1$s">licensside</a>. 無効 な ラ イ セ ン ス の 為 、 ッ プ が 表示 さ ま せ ん で し た。 詳細 は 、 <a href="%1$s"> ラ イ セ ン ス ペ ー ジ ジ </a> を 参照 し て 下 さ い い Detaljer

Kortet kunne ikke vises på grund af en ugyldig licens. Flere oplysninger findes på <a href="%1$s">licensside</a>.

無効 な ラ イ セ ン ス の 為 、 マ ッ プ 表示 さ れ ま せ ん で し た。 詳細 は 、<a href="%1$s">ラ イ セ ン ス の ペ ー ジ</a>を 参照 し て 下 さ い。

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / license.php: 258
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Anvend indstillinger på alle markører, der er tildelt til disse kort (gælder ikke markører tilføjet via filtre) マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い) Detaljer

Anvend indstillinger på alle markører, der er tildelt til disse kort (gælder ikke markører tilføjet via filtre)

マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い)

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 3827
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Anvend indstillinger på disse markører マ ー カ に 設定 を 適用 す る Detaljer

Anvend indstillinger på disse markører

マ ー カ に 設定 を 適用 す る

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 3821
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Anvend indstillinger på alle markører 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る Detaljer

Anvend indstillinger på alle markører

全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 3820
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Batchopdateringsmarkører マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る Detaljer

Batchopdateringsmarkører

マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 3788
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Ingen markører valgt マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん Detaljer

Ingen markører valgt

マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 195
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Ugyldig forespørgsel 不正 な 要求 で す Detaljer

Ugyldig forespørgsel

不正 な 要求 で す

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 189
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Administrer ikoner ア イ コ ン を 管理 す る Detaljer

Administrer ikoner

ア イ コ ン を 管理 す る

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / indstillinger. php: 1323
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Skjul felter uden værdi 値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す Detaljer

Skjul felter uden værdi

値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / map.php: 2458
 • klasser / menu / tools.php: 3407
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Er du sikker på, at du vil anvende de valgte indstillinger på de valgte markører? Dette kan ikke fortrydes. 選 択 し た マ ー カ に, 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん. Detaljer

Er du sikker på, at du vil anvende de valgte indstillinger på de valgte markører? Dette kan ikke fortrydes.

選 択 し た マ ー カ に, 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん.

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Er du sikker på, at du vil slette de valgte ikoner? Dette kan ikke fortrydes! 選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん. Detaljer

Er du sikker på, at du vil slette de valgte ikoner? Dette kan ikke fortrydes!

選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん.

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Vælg ikoner 選 択 し た ア イ コ ン Detaljer

Vælg ikoner

選 択 し た ア イ コ ン

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Rettet (alle markører tildeles de valgte kort, selvom de har tildelingsinfo i filen) 修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す) Detaljer

Rettet (alle markører tildeles de valgte kort, selvom de har tildelingsinfo i filen)

修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す)

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 3962
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
Fil (alle markører tildeles i henhold til deres tildelingsinfo i filen) フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き, 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す) Detaljer

Fil (alle markører tildeles i henhold til deres tildelingsinfo i filen)

フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き, 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す)

Du skal logge ind at redigere denne oversættelse.

Meta

Status:
strøm
Oversat af:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencer:
 • klasser / menu / tools.php: 3960
Originalitetens prioritet:
normal
Flere links:
or Ophæve
1 2 3 ... 79
Legende:
Nuværende
Venter
Fuzzy
Gammel
med advarsler

eksport as