Tietokannan sovellusliittymä

Sisällys

Huomaa, että varovaisuutta on noudatettava manipuloidessaan Maps Marker Pro -tietokantaa suoraan sovellusliittymän kautta, jotta vältetään tietojen menetykset. Kaikki puhelut ovat välittömiä, eikä niitä voi peruuttaa.

Huomaa myös, että tuki ei kata yksityiskohtaisia ​​kysymyksiä tämän sovellusliittymän mukaiseen räätälöityyn kehittämiseen.

Käyttö

DB API -sovelluksen käyttämiseksi meidän on ensin luokiteltava luokka:

$db = new MMP\DB();

Maps palauttaa kohteita, joilla on seuraavat ominaisuudet:

id: ID
name: Name
settings: An object containing the map settings (JSON encoded)
filters: An object containing the map filters (JSON encoded)
created_by_id: The ID of the user who created the map
created_on: The date and time when the map was created
updated_by_id: The ID of the user who last updated the map
updated_on: The date and time when the map was last updated
markers: The number of markers that are assigned to this map (if requested)

Markerit palauttavat kohteita, joilla on seuraavat ominaisuudet:

id: ID
name: Name
address: Address
lat: Latitude
lng: Longitude
zoom: Zoom
icon: Icon filename
popup: Popup contents
link: URL to be opened instead of showing a popup
created_by_id: The ID of the user who created the marker
created_on: The date and time when the marker was created
updated_by_id: The ID of the user who last updated the marker
updated_on: The date and time when the marker was last updated
maps: Array of map IDs that the marker is assigned to

Esimerkit

Hanki kartta tunnuksella 1, muuta nimeä, leveyttä ja korkeutta ja tallenna muutokset

$map = $db->get_map(1);
$map->name = 'Car dealerships';
$settings = json_decode($map->settings);
$settings->width = 640;
$settings->height = 480;
$map->settings = json_encode($settings);
$db->update_map($map, 1);

Hanki merkki tunnuksella 1, muuta nimeä, kuvaketta ja ponnahdusikkunaa ja tallenna muutokset

$marker = $db->get_marker(1);
$marker->name = 'Dealership 1';
$marker->icon = 'car.png';
$marker->popup = '<a href="https://example.com">Dealership 1 website</a>';
$db->update_marker($marker, 1);

Menetelmäviite

create_tables ()

Luo tietokantataulukoita


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

Arvoa ei palauteta


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

delete_tables ()

Poistaa tietokantataulukot


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

Arvoa ei palauteta


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

reset_tables ()

Palauttaa tietokantataulukot


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

Arvoa ei palauteta


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

count_maps ($ suodattimet = array ())

Palauttaa karttojen kokonaismäärän
Valinnaisesti hyväksyy suodatinluettelon


parametrit

$ suodattimet
(taulukko) (valinnainen) Luettelo suodattimista

Palautusarvot

(int) Karttojen kokonaismäärä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_map ($ id, $ count = väärä)

Palauttaa annetun tunnuksen kartan


parametrit

$ id
(int) Karttatunnus
$ count
(bool) (valinnainen) Lasketaanko määritetyt merkinnät

Palautusarvot

(esine | null) Karttaobjekti tai nolla, jos tulosta ei löydy


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_maps ($ tunnukset, $ count = väärä)

Palauttaa annettujen tunnusten kartat


parametrit

$ tunnukset
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV karttatunnuksista
$ count
(bool) (valinnainen) Lasketaanko määritetyt merkinnät

Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo karttaobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_all_maps ($ count = väärä, $ suodattimet = array ())

Palauttaa kaikki kartat
Valinnaisesti hyväksyy suodatinluettelon


parametrit

$ count
(bool) (valinnainen) Lasketaanko määritetyt merkinnät
$ suodattimet
(taulukko) (valinnainen) Luettelo suodattimista

Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo karttaobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_map_shortcodes ($ id)

Palauttaa kaikki viestit, joissa käytetään annettua karttatunnusta varten lyhytkoodi


parametrit

$ id
(int) Karttatunnus

Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo viesteistä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

add_map ($ -tiedot, $ id = 0)

Lisää kartan


parametrit

$ -tiedot
(esine) kirjoitettavat karttatiedot
$ id
(int) (valinnainen) ID uudelle kartalle

Palautusarvot

(int | bool) Karttatunnus tai väärä, jos karttaa ei voitu lisätä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

add_maps ($ -tiedot)

Lisää useita karttoja


parametrit

$ -tiedot
(ryhmä) Luettelo kirjoitettavista karttatiedoista

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos karttoja ei voitu lisätä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

update_map ($ -tiedot, $ id)

Päivittää kartan


parametrit

$ -tiedot
(esine) kirjoitettavat karttatiedot
$ id
(int) päivitettävän kartan tunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos karttaa ei voitu päivittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

update_maps ($ -tiedot, $ tunnukset)

Päivittää useita karttoja


parametrit

$ -tiedot
(esine) kirjoitettavat karttatiedot
$ tunnukset
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV karttatunnuksista

Palautusarvot

(int) Vaikutettujen rivien lukumäärä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

delete_map ($ id)

Poistaa kartan ja sen suhteet


parametrit

$ id
(int) poistettavan kartan tunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos karttaa ei voitu poistaa


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

delete_maps ($ tunnukset)

Poistaa useita karttoja ja niiden suhteita


parametrit

$ tunnukset
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV karttatunnuksista

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos karttoja ei voitu poistaa


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

count_markers ($ suodattimet = array ())

Palauttaa merkitsimien kokonaismäärän
Valinnaisesti hyväksyy suodatinluettelon


parametrit

$ suodattimet
(taulukko) (valinnainen) Luettelo suodattimista

Palautusarvot

(int) Markerien kokonaismäärä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

count_map_markers ($ id)

Palauttaa merkinnöiden kokonaismäärän annetulle karttatunnukselle


parametrit

$ id
(int) Karttatunnus

Palautusarvot

(int) Markerien kokonaismäärä annetulle karttatunnukselle


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_marker ($ id)

Palauttaa merkinnän annetulle tunnukselle


parametrit

$ id
(int) Merkintätunnus

Palautusarvot

(esine | null) Merkitse esine tai nolla, jos tulosta ei löydy


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_markers ($ tunnukset)

Palauttaa annettujen tunnusten merkinnät


parametrit

$ tunnukset
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV merkkitunnuksista

Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo merkkiobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_all_markers ($ suodattimet = array ())

Palauttaa kaikki merkit
Valinnaisesti hyväksyy suodatinluettelon


parametrit

$ suodattimet
(taulukko) (valinnainen) Luettelo suodattimista

Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo merkkiobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_map_markers ($ id)

Palauttaa annetut karttatunnukset


parametrit

$ id
(int) Karttatunnus

Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo merkkiobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_maps_markers ($ tunnukset)

Palauttaa annettujen karttatunnusten merkinnät


parametrit

$ tunnukset
(int) Karttatunnukset

Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo merkkiobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

add_marker ($ -tiedot, $ id = 0)

Lisää merkinnän


parametrit

$ -tiedot
(esine) kirjoitettavat merkitiedot
$ id
(int) (valinnainen) tunnus uudelle merkinnälle

Palautusarvot

(int | bool) Merkinnän tunnus tai väärä, jos merkintää ei voitu lisätä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

add_markers ($ -tiedot)

Lisää useita merkkejä


parametrit

$ -tiedot
(ryhmä) Luettelo kirjoitettavista merkkitiedoista

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkkejä ei voitu lisätä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

update_marker ($ -tiedot, $ id)

Päivittää merkinnän


parametrit

$ -tiedot
(esine) kirjoitettavat merkitiedot
$ id
(int) päivitettävän merkinnän tunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintää ei voitu päivittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

update_markers ($ -tiedot, $ tunnukset)

Päivittää useita merkkejä


parametrit

$ -tiedot
(esine) kirjoitettavat merkitiedot
$ tunnukset
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV merkkitunnuksista

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkkejä ei voitu päivittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

assign_marker ($ MAP_ID, $ marker_id)

Määrittää merkinnän kartalle


parametrit

$ MAP_ID
(int) Karttatunnus
$ marker_id
(int) Merkintätunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintää ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

assign_markers ($ MAP_ID, $ marker_ids)

Määrittää kartalle useita merkkejä


parametrit

$ MAP_ID
(int) Karttatunnus
$ marker_ids
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV merkkitunnuksista

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintöjä ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

assign_maps_marker ($ map_ids, $ marker_id)

Määrittää merkinnän usealle kartalle


parametrit

$ map_ids
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV karttatunnuksista
$ marker_id
(int) Merkintätunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintää ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

assign_maps_markers ($ map_ids, $ marker_ids)

Määrittää useita merkkejä useille karttoille


parametrit

$ map_ids
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV karttatunnuksista
$ marker_ids
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV merkkitunnuksista

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintöjä ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

assign_assoc ($ assoc)

Määrittää merkit assosiatiivisesta luettelosta


parametrit

$ assoc
(ryhmä) Yhdistävä luettelo merkkitunnuksista => karttatunnukset

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintöjä ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.9 Otettu käyttöön

unassign_marker ($ MAP_ID, $ marker_id)

Poista merkinnän sijainti kartalta


parametrit

$ MAP_ID
(int) Karttatunnus
$ marker_id
(int) Merkintätunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintää ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

unassign_markers ($ MAP_ID, $ marker_ids)

Poista useista merkinnöistä kartta


parametrit

$ MAP_ID
(int) Karttatunnus
$ marker_ids
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV merkkitunnuksista

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintöjä ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

unassign_maps_marker ($ map_ids, $ marker_id)

Poista merkinnästä useille kartille


parametrit

$ map_ids
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV karttatunnuksista
$ marker_id
(int) Merkintätunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintää ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

unassign_all_markers ($ MAP_ID)

Poista kaikkien merkintöjen merkitseminen kartalta


parametrit

$ MAP_ID
(int) Karttatunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintöjä ei voitu määrittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

delete_marker ($ id)

Poistaa merkinnän ja sen suhteet


parametrit

$ id
(int) poistettavan merkinnän tunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkintää ei voitu poistaa


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

delete_markers ($ tunnukset)

Poistaa useita merkkejä ja niiden suhteita


parametrit

$ tunnukset
(ryhmä | merkkijono) Luettelo tai CSV merkkitunnuksista

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos merkkejä ei voitu poistaa


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_layer ($ id)

Palauttaa kerroksen annetulle tunnukselle


parametrit

$ id
(int) Kerroksen tunnus

Palautusarvot

(esine | null) Kerrosobjekti tai nolla, jos tulosta ei löydy


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_all_layers ()

Palauttaa kaikki tasot


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

(matriisi) Luettelo kerrosobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_all_basemaps ()

Palauttaa kaikki peruskartat


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

(matriisi) Luettelo kerrosobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

get_all_overlays ()

Palauttaa kaikki peitot


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

(matriisi) Luettelo kerrosobjekteista


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

add_layer ($ -tiedot, $ id = 0)

Lisää kerroksen


parametrit

$ -tiedot
(objekti) Kerrosdatan kirjoittaminen
$ id
(int) (valinnainen) ID uudelle tasolle

Palautusarvot

(int | bool) Kerroksen tunnus tai väärä, jos kerrosta ei voitu lisätä


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

update_layer ($ -tiedot, $ id)

Päivittää kerroksen


parametrit

$ -tiedot
(objekti) Kerrosdatan kirjoittaminen
$ id
(int) päivitettävän tason tunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos kerrosta ei voitu päivittää


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

delete_layer ($ id)

Poistaa tason


parametrit

$ id
(int) Kerroksen tunnus

Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos kerrosta ei voitu poistaa


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

delete_orphaned_rels ()

Poistaa orvot suhteet


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

(int | bool) Vaikuttavien rivien lukumäärä tai vääriä, jos orpoja ei voitu poistaa


changelog

Versio Kuvaus
4.7 Otettu käyttöön

build_marker ($ -tiedot, $ GeoJSON = väärä)

Rakentaa kelvollisen merkkiobjektin


parametrit

$ -tiedot
(ryhmä) luettelo merkkitiedoista
$ GeoJSON
(bool) (valinnainen) onko tiedot GeoJSON-muodossa

Palautusarvot

(taulukko) Merkintäobjekti


changelog

Versio Kuvaus
4.9 Otettu käyttöön

sanitize_ids ($ tunnukset, $ csv = väärä)

Puhdistaa matriisin tai pilkuin erotetun luettelon tunnuksista


parametrit

$ tunnukset
(matriisi | merkkijono) luettelo tai CSV-tunnukset
$ csv
(bool) (valinnainen) Palautetaanko puhdistetut tunnukset CSV-muodossa

Palautusarvot

(ryhmä | merkkijono) Puhdistettujen tunnusten luettelo tai CSV


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

prepare_layers ()

Palauttaa tasojen taulukon puhdistussäännöt lauseiden valmistelua varten


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo desinfiointisäännöistä (sarake => sääntö)


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

prepare_maps ()

Palauttaa karttataulun desinfiointisäännöt lauseiden valmistelua varten


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo desinfiointisäännöistä (sarake => sääntö)


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

prepare_markers ()

Palauttaa merkkitaulukon desinfiointisäännöt lauseiden valmistelua varten


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo desinfiointisäännöistä (sarake => sääntö)


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön

prepare_rels ()

Palauttaa suhteiden taulukon puhdistussäännöt lausuntojen valmistamiseksi


parametrit

Tällä menetelmällä ei ole parametreja


Palautusarvot

(ryhmä) Luettelo desinfiointisäännöistä (sarake => sääntö)


changelog

Versio Kuvaus
4.0 Otettu käyttöön
3
2
12047
Arvioi tämä viittaus

Et voi arvioida tätä viestiä.

en English
X