Oversettelse av samarbeidsoversettelsesprosjekt for Maps Marker Pro: japansk

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sorter ↓ Alle uoversatt (tilfeldig)
Prio Original streng Oversettelse -
Bare aktive innstillinger vil bli brukt på de valgte kartene. For å aktivere en innstilling merker du av i avmerkingsboksen til venstre. 選 択 し た マ ッ プ に 有効 化 さ れ た が 適用 さ れ ま す。 設定 を 有効 化 す る に 、 チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オ ン に し て く だ さ い detaljer

Bare aktive innstillinger vil bli brukt på de valgte kartene. For å aktivere en innstilling merker du av i avmerkingsboksen til venstre.

選 択 し た マ ッ プ に 有効 化 さ れ た が 適用 さ れ ま す。 設定 を 有効 化 す る に 、 チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オ ン に し て く だ さ い

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 1246
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Kartet kunne ikke vises på grunn av en ugyldig lisens. Mer informasjon finner du på <a href="%1$s">lisensside</a>. 無効 な ラ イ セ ン ス の 為 、 マ プ が 表示 さ れ ま ん で し し た。 詳細 、 <a href="%1$s"> ラ イ セ ン ス の ー ー ジ </a> を 参照 し て 下 さ い detaljer

Kartet kunne ikke vises på grunn av en ugyldig lisens. Mer informasjon finner du på <a href="%1$s">lisensside</a>.

無効 な ラ イ セ ン ス の 為 、 マ ッ プ 表示 さ れ ま せ ん で し た。 詳細 は 、<a href="%1$s">ラ イ セ ン ス の ペ ー ジ</a>を 参照 し て 下 さ い。

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / license.php: 258
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på alle markører som er tilordnet disse kartene (vil ikke gjelde for markører lagt til via filtre) マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い) detaljer

Bruk innstillinger på alle markører som er tilordnet disse kartene (vil ikke gjelde for markører lagt til via filtre)

マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3827
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på disse markørene マ ー カ に 設定 を 適用 す る detaljer

Bruk innstillinger på disse markørene

マ ー カ に 設定 を 適用 す る

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3821
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Bruk innstillinger på alle markører 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る detaljer

Bruk innstillinger på alle markører

全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3820
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Batchoppdateringsmarkører マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る detaljer

Batchoppdateringsmarkører

マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3788
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Ingen markører valgt マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん detaljer

Ingen markører valgt

マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 195
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Ugyldig forespørsel 不正 な 要求 で す detaljer

Ugyldig forespørsel

不正 な 要求 で す

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 189
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Administrer ikoner ア イ コ ン を 管理 す る detaljer

Administrer ikoner

ア イ コ ン を 管理 す る

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / innstillinger. php: 1323
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Skjul felt uten verdi 値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す detaljer

Skjul felt uten verdi

値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / map.php: 2458
 • klasser / meny / verktøy.php: 3407
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Er du sikker på at du vil bruke de valgte innstillingene på de valgte markørene? Dette kan ikke angres. 選 択 し た マ ー カ に, 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん. detaljer

Er du sikker på at du vil bruke de valgte innstillingene på de valgte markørene? Dette kan ikke angres.

選 択 し た マ ー カ に, 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん.

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Er du sikker på at du vil slette de valgte ikonene? Dette kan ikke angres! 選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん. detaljer

Er du sikker på at du vil slette de valgte ikonene? Dette kan ikke angres!

選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん.

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Velg ikoner 選 択 し た ア イ コ ン detaljer

Velg ikoner

選 択 し た ア イ コ ン

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Fast (alle markører blir tilordnet de valgte kartene, selv om de har tilordningsinfo i filen) 修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す) detaljer

Fast (alle markører blir tilordnet de valgte kartene, selv om de har tilordningsinfo i filen)

修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3962
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
Fil (alle markører tilordnes i henhold til oppgaveinfo i filen) フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き, 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す) detaljer

Fil (alle markører tilordnes i henhold til oppgaveinfo i filen)

フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き, 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す)

Du må logge inn å redigere denne oversettelsen.

Meta

Status:
nåværende
Oversatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referanser:
 • klasser / meny / verktøy.php: 3960
Originalitetens prioritet:
normal
Flere lenker:
1 2 3 ... 79
Forklaring:
Gjeldende
venter
fuzzy
Gammel
med advarsler

Eksport as