Tłumaczenie projektu tłumaczenia współpracy dla Maps Marker Pro: japoński

1 2 3 ... 79
Filtruj ↓ Sortuj ↓ Wszystkie kategorie Nieprzetłumaczone (przypadkowy)
Prio Oryginalny ciąg Tłumaczenie -
Do wybranych map zostaną zastosowane tylko aktywne ustawienia. Aby aktywować ustawienie, zaznacz pole wyboru po lewej stronie. You muszę się zalogować dodać tłumaczenie. Dane

Do wybranych map zostaną zastosowane tylko aktywne ustawienia. Aby aktywować ustawienie, zaznacz pole wyboru po lewej stronie.

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
nieprzetłumaczone
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 1246
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Mapa nie mogła zostać wyświetlona z powodu nieprawidłowej licencji. Więcej informacji można znaleźć na <a href="%1$s">strona licencji</a>. You muszę się zalogować dodać tłumaczenie. Dane

Mapa nie mogła zostać wyświetlona z powodu nieprawidłowej licencji. Więcej informacji można znaleźć na <a href="%1$s">strona licencji</a>.

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
nieprzetłumaczone
Referencje:
 • class / license.php: 258
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników przypisanych do tych map (nie dotyczy znaczników dodanych za pomocą filtrów) マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い) Dane

Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników przypisanych do tych map (nie dotyczy znaczników dodanych za pomocą filtrów)

マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3827
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zastosuj ustawienia do tych znaczników マ ー カ に 設定 を 適用 す る Dane

Zastosuj ustawienia do tych znaczników

マ ー カ に 設定 を 適用 す る

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3821
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る Dane

Zastosuj ustawienia do wszystkich znaczników

全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3820
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Znaczniki aktualizacji zbiorczych マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る Dane

Znaczniki aktualizacji zbiorczych

マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3788
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Nie wybrano znaczników マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん Dane

Nie wybrano znaczników

マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 195
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Nieprawidłowe żądanie 不正 な 要求 で す Dane

Nieprawidłowe żądanie

不正 な 要求 で す

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 189
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Zarządzaj ikonami ア イ コ ン を 管理 す る Dane

Zarządzaj ikonami

ア イ コ ン を 管理 す る

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • classes / menu / settings.php: 1323
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Ukryj pola bez wartości 値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す Dane

Ukryj pola bez wartości

値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / map.php: 2458
 • class / menu / tools.php: 3407
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Czy na pewno chcesz zastosować wybrane ustawienia do wybranych znaczników? Tego nie można cofnąć. 選 択 し た マ ー カ に 、 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん。 Dane

Czy na pewno chcesz zastosować wybrane ustawienia do wybranych znaczników? Tego nie można cofnąć.

選 択 し た マ ー カ に 、 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん。

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 301
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Czy na pewno chcesz usunąć wybrane ikony? Tego nie można cofnąć! 選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん。 Dane

Czy na pewno chcesz usunąć wybrane ikony? Tego nie można cofnąć!

選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん。

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 296
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Wybierz ikony 選 択 し た ア イ コ ン Dane

Wybierz ikony

選 択 し た ア イ コ ン

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • klas / l10n.php: 295
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Naprawiono (wszystkie znaczniki zostaną przypisane do wybranych map, nawet jeśli mają informacje o zadaniach w pliku) 修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も 、 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す) Dane

Naprawiono (wszystkie znaczniki zostaną przypisane do wybranych map, nawet jeśli mają informacje o zadaniach w pliku)

修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も 、 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3962
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
Plik (wszystkie znaczniki zostaną przypisane zgodnie z informacjami o przypisaniu w pliku) フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き 、 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す) Dane

Plik (wszystkie znaczniki zostaną przypisane zgodnie z informacjami o przypisaniu w pliku)

フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き 、 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す)

You muszę się zalogować aby edytować to tłumaczenie.

meta

Status:
aktualny
Przetłumaczone przez:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referencje:
 • class / menu / tools.php: 3960
Priorytet oryginału:
normalna
Więcej linków:
or Anuluj
1 2 3 ... 79
Legenda:
Aktualny
Czekanie
Zamazany
Stary
z ostrzeżeniami

eksport as