JavaScript API

Najprostszym sposobem na zaczepienie się na mapie jest zdefiniowanie oddzwaniania w krótkim kodzie.
Po utworzeniu obiektu Maps Marker Pro wykona on wywołanie zwrotne.

[mapsmarker map="1" callback="myCallback"]

Oddzwonienie może następnie nasłuchiwać różnych zdarzeń.

function myCallback(mmp) {
  mmp.on('maploaded', function(map) {
    console.log('Map loaded', map);
  });
}

Aby upewnić się, że kod jest dostępny w razie potrzeby, najlepiej go kolejkować, używając odpowiednich haków WordPress i definiując Maps Marker Pro jako jego zależność.

add_action('wp_enqueue_scripts', 'load_my_callback');
function load_my_callback() {
  wp_enqueue_script(
    'my-callback',
    'path/to/script.js',
    array('mapsmarkerpro'),
    false,
    true
  );
}

Dostęp do wszystkich map można również uzyskać za pośrednictwem obiektu globalnego mapsMarkerPro.
Korzystając z tej metody, należy jednak upewnić się, że niestandardowy
kod nie zostanie wywołany, zanim ten obiekt nie będzie dostępny. Dlatego my
w miarę możliwości zalecamy korzystanie z oddzwaniania.

Ponieważ mapy mogą być wyświetlane wiele razy na tej samej stronie i
można również tworzyć w locie, są one przechowywane pod losowym identyfikatorem UID,
zamiast ich identyfikatora bazy danych, co oznacza, że ​​musisz iterować
obiekt, aby znaleźć konkretną mapę.

Object.keys(mapsMarkerPro).forEach(function(key) {
  var mmp = mapsMarkerPro[key];
  if (mmp.type === 'map' && mmp.id === '1') {
    // Do stuff ...
  }
});

Alternatywnie możesz zdefiniować swój własny identyfikator użytkownika za pomocą krótkiego kodu.

[mapsmarker map="1" uid="myMap"]

Umożliwi to dostęp do tej konkretnej mapy za pośrednictwem mapsMarkerPro.myMap.

Pamiętaj, że ważne jest, aby podczas czytania używać prawidłowych zdarzeń
lub modyfikowanie danych, ponieważ mapa jest ładowana asynchronicznie. Wtedy
sama mapa zakończyła się ładowanie, na przykład znaczniki prawie
z pewnością nadal się ładuje w tle, a ich dane nie będą
jeszcze dostępne.

Dodatkowo wszystko dostępne w Ulotka API może być użyty.
Na przykład, aby pokazać współrzędne kliknięcia na mapie,
dołącz słuchacza tak:

function myCallback(mmp) {
  mmp.on('maploaded', function(map) {
    map.on('click', function(e) {
      alert(e.latlng.lat + ', ' + e.latlng.lng);
    });
  });
}
2
0
7959
Oceń to odniesienie
en English
X