Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: Catalan

1 2 3 . 78
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) Aplicar la configuració als marcadors tilldelar en akvests kartor (inga s'aplicarà als marcadors kommer via filter) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

Aplicar la configuració als marcadors tilldelar en akvests kartor (inga s'aplicarà als marcadors kommer via filter)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer Aplicar la configuració a aquests marcadors detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

Aplicar la configuració a aquests marcadors

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3921
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer Aplicar la configuració a tots els marcadors detaljer

Använd inställningar på alla markörer

Aplicar la configuració a tots els marcadors

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3920
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer Actualització dels markörer per parti detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

Actualització dels markörer per parti

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3888
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda Nej hej ha marcadors seleccionats detaljer

Inga markörer valda

Nej hej ha marcadors seleccionats

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 285
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan Petició invàlida detaljer

Ogiltig Förfrågan

Petició invàlida

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 279
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner Gestionar ikoner detaljer

Hantera ikoner

Gestionar ikoner

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1236
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde Amagar els läger känns djärvhet detaljer

Dölj fält utan värde

Amagar els läger känns djärvhet

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2457
 • klasser / meny / verktyg.php: 3515
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. Estàs segur que vols aplicar la configuració escollida als marcadors seleccionats? Inga es pot tornar enrera. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

Estàs segur que vols aplicar la configuració escollida als marcadors seleccionats? Inga es pot tornar enrera.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! Estàs segur que vols esborrar les icones seleccionades? Inga es pot tornar enrera! detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

Estàs segur que vols esborrar les icones seleccionades? Inga es pot tornar enrera!

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner Seleccionar-ikoner detaljer

Välj ikoner

Seleccionar-ikoner

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) Fixat (tots els marcadors s'assignaran as mapes seleccionats, fenor i tot si tenen information d'assignació al fitxer) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

Fixat (tots els marcadors s'assignaran as mapes seleccionats, fenor i tot si tenen information d'assignació al fitxer)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) Arxiu (tots els marcadors s'assignaran d'acord a la seva infomació d'assignació a l'arxiu) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

Arxiu (tots els marcadors s'assignaran d'acord a la seva infomació d'assignació a l'arxiu)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4033
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge Mode d'assignació detaljer

Uppdragsläge

Mode d'assignació

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4032
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) På (els marcadors importats seran o no allocats) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

På (els marcadors importats seran o no allocats)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Marta Espinalt (marta)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4031
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 78
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as