Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: japanska

1 2 3 ... 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3824
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer マ ー カ に 設定 を 適用 す る detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

マ ー カ に 設定 を 適用 す る

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3818
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る detaljer

Använd inställningar på alla markörer

全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3817
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3785
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん detaljer

Inga markörer valda

マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 195
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan 不正 な 要求 で す detaljer

Ogiltig Förfrågan

不正 な 要求 で す

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 189
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner ア イ コ ン を 管理 す る detaljer

Hantera ikoner

ア イ コ ン を 管理 す る

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1323
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde 値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す detaljer

Dölj fält utan värde

値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2458
 • klasser / meny / verktyg.php: 3404
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. 選 択 し た マ ー カ に, 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

選 択 し た マ ー カ に, 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! 選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん. detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん.

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Välj ikoner 選 択 し た ア イ コ ン detaljer

Välj ikoner

選 択 し た ア イ コ ン

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) 修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3959
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き, 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き, 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3957
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge 割 り 当 て モ ー ド detaljer

Uppdragsläge

割 り 当 て モ ー ド

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3956
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) オ ン (イ ン ポ ー ト さ れ た マ ー カ は 割 り 当 て ら れ る, 又 は 割 り 当 て が 削除 さ れ ま す) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

オ ン (イ ン ポ ー ト さ れ た マ ー カ は 割 り 当 て ら れ る, 又 は 割 り 当 て が 削除 さ れ ま す)

Du måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3955
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 ... 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as