Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: japanska

1
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) 修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
  • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as