Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: japanska

1
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
  • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as