Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: japanska

1 2 3 . 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande. 現在 サ ポ ー ト し て い る エ ン コ ー デ ィ グ は UTF-8 の み で あ る こ と に 注意 下 さ い い。 detaljer

Observera att endast filer med UTF-8-kodning stöds för närvarande.

現在 サ ポ ー ト し て い る エ ン コ ー デ ィ グ は UTF-8 の み で あ る こ と に 注意 下 さ い い。

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4008
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdateringsmarkören misslyckades マ ー カ ー の 更新 に 失敗 し ま し た detaljer

Uppdateringsmarkören misslyckades

マ ー カ ー の 更新 に 失敗 し ま し た

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1002
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Det gick inte att lägga till ny markör 新 マ ー カ ー の 追加 に 失敗 し ま し た detaljer

Det gick inte att lägga till ny markör

新 マ ー カ ー の 追加 に 失敗 し ま し た

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 981
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster. 選 択 し た マ ッ プ に 有効 化 さ れ た 設定 適用 さ れ ま す。 設定 を 有効 化 す る に は チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オ ン に し て く だ さ い detaljer

Endast aktiva inställningar tillämpas på de valda kartorna. För att aktivera en inställning markerar du kryssrutan till vänster.

選 択 し た マ ッ プ に 有効 化 さ れ た 設定 適用 さ れ ま す。 設定 を 有効 化 す る に は チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オ ン に し て く だ さ い

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 1354
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>. 無効 な ラ イ セ ン ス の 為 、 マ ッ プ 表示 さ れ ま せ ん で し た。 詳細 は 、ラ セ ン ス の ペ ー ジを 参照 し て 下 さ い。。 detaljer

Kartan kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Mer information finns på <a href="%1$s">licenssida</a>.

無効 な ラ イ セ ン ス の 為 、 マ ッ プ が さ れ ま せ ん で し た。 詳細 は 、<a href="%1$s">ラ イ セ ン ス の ペ ー ジ</a>を 参照 し て 下 さ い。

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / license.php: 258
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter) マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い) detaljer

Tillämpa inställningar på alla markörer tilldelade dessa kartor (gäller inte markörer som har lagts till via filter)

マ ッ プ に 割 当 て ら れ た 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る (フ ィ ル タ 経 由 で 追加 さ れ た マ ー カ に は 適用 さ れ な い)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3923
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på dessa markörer マ ー カ に 設定 を 適用 す る detaljer

Använd inställningar på dessa markörer

マ ー カ に 設定 を 適用 す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3921
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Använd inställningar på alla markörer 全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る detaljer

Använd inställningar på alla markörer

全 て の マ ー カ に 設定 を 適用 す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3920
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Batchuppdateringsmarkörer マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る detaljer

Batchuppdateringsmarkörer

マ ー カ を バ ッ チ 更新 す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3888
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inga markörer valda マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん detaljer

Inga markörer valda

マ ー カ が 選 択 さ れ て い ま せ ん

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 285
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ogiltig Förfrågan 不正 な 要求 で す detaljer

Ogiltig Förfrågan

不正 な 要求 で す

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 279
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Hantera ikoner ア イ コ ン を 管理 す る detaljer

Hantera ikoner

ア イ コ ン を 管理 す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1236
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Dölj fält utan värde 値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す detaljer

Dölj fält utan värde

値 の 無 い フ ィ ー ル ド を 隠 す

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2457
 • klasser / meny / verktyg.php: 3515
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort. 選 択 し た マ ー カ に, 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん. detaljer

Är du säker på att du vill tillämpa de valda inställningarna på de markerade markörerna? Detta kan inte göras ogjort.

選 択 し た マ ー カ に, 選 ん だ 設定 を 本 当 に 適用 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 301
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort! 選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん. detaljer

Är du säker på att du vill ta bort de valda ikonerna? Detta kan inte göras ogjort!

選 択 し た ア イ コ ン を 本 当 に 削除 し て い い で す か? こ の 操作 は や り 直 し で き ま せ ん.

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 296
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 . 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as