Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: japanska

1 2 3 4 . 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Välj ikoner 選 択 し た ア イ コ ン detaljer

Välj ikoner

選 択 し た ア イ コ ン

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / l10n.php: 295
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen) 修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す) detaljer

Fast (alla markörer tilldelas de valda kartorna, även om de har tilldelningsinformation i filen)

修正 済 み (フ ァ イ ル 中 に 割 当 情報 が 存在 し て も, 全 て の マ ー カ は 選 択 さ れ た マ ッ プ に 割 り 当 て さ れ ま す)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4035
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen) フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き, 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す) detaljer

Fil (alla markörer tilldelas enligt deras tilldelningsinformation i filen)

フ ァ イ ル (フ ァ イ ル 中 の 割 り 当 て 情報 に 基 づ き, 全 て の マ ー カ が 割 り 当 て ら れ ま す)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4033
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdragsläge 割 り 当 て モ ー ド detaljer

Uppdragsläge

割 り 当 て モ ー ド

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4032
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte) オ ン (イ ン ポ ー ト さ れ た マ ー カ は 割 り 当 て ら れ る, 又 は 割 り 当 て が 削除 さ れ ま す) detaljer

På (importerade markörer tilldelas eller tilldelas inte)

オ ン (イ ン ポ ー ト さ れ た マ ー カ は 割 り 当 て ら れ る, 又 は 割 り 当 て が 削除 さ れ ま す)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4031
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Av (inga ändringar i markörtilldelningar) オ フ (マ ー カ の 割 り 当 て は 変 更 さ れ な い) detaljer

Av (inga ändringar i markörtilldelningar)

オ フ (マ ー カ の 割 り 当 て は 変 更 さ れ な い)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4030
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Uppdrag 割 り 当 て detaljer

Uppdrag

割 り 当 て

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 4029
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1) ID を リ セ ッ ト (新 規 に マ ー カ を ID 1 か ら 始 め る) detaljer

Återställ ID: er (nya markörer börjar med ID 1)

ID を リ セ ッ ト (新 規 に マ ー カ を ID 1 か ら 始 め る)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3986
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla markörer 全 て の マ ー カ を 削除 す る detaljer

Ta bort alla markörer

全 て の マ ー カ を 削除 す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3984
 • klasser / meny / verktyg.php: 3988
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1) ID を リ セ ッ ト (新 規 に マ ッ プ を ID 1 か ら 始 め る) detaljer

Återställ ID: er (nya kartor börjar med ID 1)

ID を リ セ ッ ト (新 規 に マ ッ プ を ID 1 か ら 始 め る)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3977
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Ta bort alla kartor 全 て の マ ッ プ を 削除 す る detaljer

Ta bort alla kartor

全 て の マ ッ プ を 削除 す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 3975
 • klasser / meny / verktyg.php: 3979
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markörer har raderats 正常 に マ ー カ が 削除 さ れ ま し た detaljer

Markörer har raderats

正常 に マ ー カ が 削除 さ れ ま し た

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 745
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kartor har raderats 正常 に マ ッ プ が 削除 さ れ ま し た detaljer

Kartor har raderats

正常 に マ ッ プ が 削除 さ れ ま し た

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / verktyg.php: 713
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Radera valda 選 択 し た も の ​​を 削除 す る detaljer

Radera valda

選 択 し た も の ​​を 削除 す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2904
 • klasser / meny / inställningar. php: 1243
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Markera alla 全 て を 削除 detaljer

Markera alla

全 て を 削除

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2902
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 4 . 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as