Översättning av Collaborative Translation Project för Maps Marker Pro: japanska

1 2 3 4 5 . 79
Filter ↓ Sortera ↓ Alla  oöversatt (slumpmässig)
Prio Originalsträng Översättning -
Omvänd Y-axel Y 軸 を 逆向 き に す る detaljer

Omvänd Y-axel

Y 軸 を 逆向 き に す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2589
 • klasser / meny / verktyg.php: 3657
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Omvänd X-axel X 軸 を 逆向 き に す る detaljer

Omvänd X-axel

X 軸 を 逆向 き に す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / karta.php: 2576
 • klasser / meny / verktyg.php: 3643
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Latitud (söder), Longitud (väster), Latitud (norr), Longitud (öst) 緯度 (南), 経 度 (西), 緯度 (北), 経 度 (東) detaljer

Latitud (söder), Longitud (väster), Latitud (norr), Longitud (öst)

緯度 (南), 経 度 (西), 緯度 (北), 経 度 (東)

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1763
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Gränserna kommer att vara i pixlar med högst upp till vänster 境界 は 左上 隅 原点 か ら の ピ ク セ ル 値 に な り ま す detaljer

Gränserna kommer att vara i pixlar med högst upp till vänster

境界 は 左上 隅 原点 か ら の ピ ク セ ル 値 に な り ま す

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1695
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Plattorna är icke-geografiska タ イ ル は 地理 的 で は あ り ま せ ん detaljer

Plattorna är icke-geografiska

タ イ ル は 地理 的 で は あ り ま せ ん

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1694
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Rasterplattor ラ ス タ ー タ イ ル detaljer

Rasterplattor

ラ ス タ ー タ イ ル

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1691
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Om den är inställd laddas endast brickor inom dessa gränser セ ッ ト す る と 境界 内側 の タ イ ル の み を 詠 込 み ま す detaljer

Om den är inställd laddas endast brickor inom dessa gränser

セ ッ ト す る と 境界 内側 の タ イ ル の み を 詠 込 み ま す

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1761
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Kommaseparerad gränslista 境界 に 関 す る コ ン マ 区 切 り の リ ス ト detaljer

Kommaseparerad gränslista

境界 に 関 す る コ ン マ 区 切 り の リ ス ト

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1760
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Gräns Boundary detaljer

Gräns

Boundary

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1757
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Förhindrar att lagret lindas runt antimeridian 下 子午線 周 辺 に レ イ ヤ が 配置 さ れ な い よ う に す る detaljer

Förhindrar att lagret lindas runt antimeridian

下 子午線 周 辺 に レ イ ヤ が 配置 さ れ な い よ う に す る

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1705
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Inget omslag 重 な り な し detaljer

Inget omslag

重 な り な し

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / inställningar. php: 1703
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Synlig mellan %1$s och %2$s % 1 $ s か ら% 2 $ s ま で の 視界 detaljer

Synlig mellan %1$s och %2$s

%1$sから%2$sま で の 視界

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / markörer.php: 171
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Synlig tills %1$s % 1 $ S ま で の 視界 detaljer

Synlig tills %1$s

%1$sま で の 視界

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / markörer.php: 169
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Synlig från %1$s % 1 $ S よ り 上 の 視界 detaljer

Synlig från %1$s

%1$sよ り 上 の 視界

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / markörer.php: 167
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
Förhandsvisning プ レ ビ ュ ー detaljer

Förhandsvisning

プ レ ビ ュ ー

Om er måste logga in för att redigera denna översättning.

meta

Status:
ström
Översatt av:
Taisuke Shimamoto (taisuke)
Referenser:
 • klasser / meny / markör.php: 500
Originalets prioritet:
normala
Fler länkar:
1 2 3 4 5 . 79
Förklaring:
Aktuella
väntar
Suddig
Gamla
med varningar

Exportera as